Filiera germana

(Biblioteca Centrala, et. 2, Sala 2.3)

Proiectul Erasmus + EXTEND – Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan

Acțiunea cheie: Dezvoltarea capacităților în învățământul superior: cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici

Număr proiect: 586060-EPP-1-2017-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Durata proiectului: 15.10.2017 – 14.10.2020

Buget: 856,097.00 Euro

Coordonator proiect: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Partneri: Riga Technical University (LV), University of Minho (PT), Ogarev Mordovia State University (RU), Nosov Magnitogorsk State Technical University (RU), Moscow State University of Civil Engineering (RU), Bauman Moscow State Technical University (RU), Khujand State University (TJ), Kulob State University (TJ), Tajik National University (TJ), Technological University of Tajikistan (TJ), University of Warwick (UK)

Procesul de la Bologna și Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) au produs reformele necesare pentru îmbunătățirea formării inginerești din Rusia și Tajikistan. Deși profesia de inginer este tot mai căutată de tineri, formarea inginerească trebuie să facă față unor provocări. Răspunsul la aceste provocări îl constituie dubla modernizare a instruirii pedagogice a doctoranzilor și dezvoltarea unui sistem sustenabil de formare pe parcursul întregii vieți pentru cadrele didactice universitare care predau discipline inginerești.  EXTEND promovează o schimbare a sistemului de instruire pedagogică a cadrelor didactice universitare din inginerie din Federația Rusă și Tajikistan, prin modernizarea curriculelor de la programele doctorale și dezvoltarea unui system sustenabil de recalificare/reinstruire și consiliere printr-o rețea de centre de excelență pentru inginerie.  Obiectivul prioritar al proiectului EXTEND îl constituie creșterea calității și eficienței procesului de predare. EXTEND propune soluționarea a trei probleme specifice:

  1. Dezvoltarea unui model detaliat și a unor descriptori ai competențelor pentru cadrele didactice universitare care predau discipline inginerești;
  2. Înființarea unor centre EXTEND: o rețea de centre de excelență pentru instruirea în inginerie, care să ofere cursuri, cercetare și consigliere privind predarea disciplinelor inginerești;
  3. Dezvoltarea unui program de training pentru doctoranzi și cadre didactice universitare care predau discipline inginerești, inclusiv MOOC.

Proiectul EXTEND pe youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=NFTa5pT7K60

 

După kick-off-meeting-ul din Moscova (decembrie 2017) și seminarul introductiv din Saransk (25.02 – 03.03.2018) are loc al treilea seminar, în perioada 03. – 09.06.2018, la Universitatea Politehnica din București. Obiectivul acestui seminar îl constituie elaborarea unui prim model al unui Centru de Excelență pentru educație inginerească, în fiecare universitate parteneră din Rusia și Tajikistan.

Agenda seminarului

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne