Admitere Master Business Administration and Engineering

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat 2017-2018 se organizează în două sesiuni, în iulie şi septembrie 2017. Pentru sesiunea iulie 2017, inscrierile au loc in perioda 3-12 iulie 2017, iar concursul de admitere in 13-14 iulie 2017. A doua perioda a concursului de admitere la master este 28.08.2017- 15.09.2017, Inscrierile au loc intre 28 august – 13 septembrie 2017, iar concursul are loc in intervalul 14-15 septembrie. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 18.09.2017 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii.

Concursul de admitere la studiile de Master in Business Administration and Engineering in Industry cuprinde 2 probe.

Candidatii vor fi evaluati in cadrul ambelor probe, iar nota finala se calculeaza ca media celor doua note rezultate.

Proba nr. 1. Examinarea dosarelor de concurs.

In cadrul examinarii dosarelor de concurs ale candidatilor conform Metodologiei UPB privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul de Master se calculeaza pentru fiecare candidat media generala cu care acesta a absolvit studiile universitare de licenta sau cele de lunga durata, dupa caz.

 • pentru absolventii studiilor universitare de licenta:
  • ciclu de licenta de 4 ani: MA=(M1+M2+M3+M4+MEXAMEN DE LICENTA)/5
  • ciclu de licenta de 3 ani: MA=(M1+M2+M3+MEXAMEN DE LICENTA)/4
 • pentru absolventii studiilor universitare de lunga durata: MA=(M1+M2+M3+M4+M5+MEXAMEN DE LICENTA)/6

Media va fi un numar fractionar MA intre 1 si 10, calculat fara rotunjire.

Proba nr. 2. Proba consta in:

 • Un examen scris de aptitudini intelectuale (tip GMAT)- test tip grila continand doua sectiuni (vezi exemplul atasat:ExampleAptitudes)
  • Rezolvare de probleme – selectia unui raspuns corect din patru referitoare la o problema simpla.
  • Completitudinea datelor – selectia unei variante corecte din cinci referitoare la suficienta a doua specificatii pentru formularea raspunsului la o intrebare data. Examenul scris este conceput astfel incat sa nu creeze dificultati nici unui absolvent de invatamant superior cu o capacitate normala de intelegere a legaturii dintre o intrebare si raspunsurile care pot fi date la aceasta.

In finalul probei candidatul va obtine o nota MB, numar fractionar intre 1 si 10.

Bibliografie:

The Official Guide for GMAT® Review 2015, 14th Edition, Wiley Publishing, Inc., 2014

Sesiunea septembrie 2017:

Examenul  se va desfasura Joi, 14 septembrie 2017, ora 9.00, in amfiteatrul AN024.

 

REZULTATE

Selectarea candidatilor se face in ordinea stricta a mediei MG a notelor obtinute la cele doua probe si in limita locurilor disponibile. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de către candidați și în limita locurilor anuntate inițial, cu condiția ca MB să fie minim 5.00 iar MG minim 6.00.

Rezultatele concursului vor fi publicate  la secretariatul facultatii si pe site-ul www.ing.pub.ro.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne