Informatii pentru studenti

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE LICENTA 2022 :

PERIOADA DE INSCRIERE LA SECRETARIAT FILS : 20.06.-24.06.2022,

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL :  9-15

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL
 2. Copie de pe certificatul de nastere (conform cu originalul)
 3. cererea de înscriere la examen; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent;
 4. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă;
 5. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului
 6. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2022;
 7. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2022;
 8. declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolventi
 9. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 10. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta ( pentru studentii cu taxa)

 

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DIZERATIE 2022 :

PERIOADA DE INSCRIERE LA SECRETARIAT FILS : 13.06.-17.06.2022,

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL : 9-15

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 120 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL
 3. Copie de pe certificatul de nastere (conform cu originalul)
 4. cererea de înscriere la examen; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent
 5. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de dizertaţie;
 6. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului
 7. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2022;
 8. declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent
 9. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 10. dovada platii pentru sustinerea examenului de dizertatie (pentru studentii cu taxa)

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne