Proiecte

Proiectul ROSE

În cadrul proiectului ROSE se fac angajări pe mai multe posturi cf anunțurilor de mai jos:

anunt angajare consultant student 1 ACCESMI

anunt angajare consultant student 2 ACCESMI

anunt angajare formator cursuri psihologie ACCESMI

anunt angajare formator cursuri psihologie ACCESMI 2

anunt angajare instructor ACCESMI

anunt angajare tutore ACCESMI

Mai multe detalii despre proiectul ROSE găsiți la http://dils.pub.ro/rose/

 

CONPROF – Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii

Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF”, Contract POSDRU /161/2.1/G/137369, proiect cofinanţat prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Perioada de derulare a proiectului: 18 luni (9 mai 2014 – 8 Noiembrie 2015)

Obiectivul general al proiectului: Contribuţii la dezvoltarea durabilă a cooperării intre instituţiile de invăţămant superior şi mediul de afaceri, prin facilitarea formării profesionale a studenţilor din invăţămantul universitar si a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat, asigurandu-se in acest mod creşterea ocupabilităţii absolvenţilor prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică şi urmarind integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului si cerinţele de pe piaţa muncii.

Obiective specifice ale proiectului: Creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de invăţămant superior pe piaţa muncii in activităţi efective de producţie, dezvoltare-inovare şi teme orizontale de marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, drepturi de proprietate intelectuală, in domeniile: TIC, Electronică , Inginerie şi Management, Administrarea afacerilor, Informatica economică, Informatica aplicată;
Furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională, pregatire practică prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor iniţiale ale studentului cu cerinţele pieţei muncii;
Complementaritatea pregătirii practice prin dezvoltarea şi implementarea unor metode interactive de invăţare prin intreprinderea simulată pe baza unor infrastructuri de tip Intranet-Extranet-Internet intre parteneri si agenţi economici;

Grupurile ţintă din proiect: Studenţii din cadrul cursurilor de licenţă şi masterat, de la cele doua universităţi partenere in proiect – Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea Romano Americană. Proiectul este un grant si se va implementa la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti – Ilfov.

Indicatori principali / Rezultate finale ale proiectului:

  • Numărul de sudenţi sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 200;
  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 360;
  • Ponderea studenţilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 60;
  • Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi vor gasi un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 25;
  • Numarul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 75.

Consortiul proiectului

Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare – SC IPA SA – coordonatorul proiectului

Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucuresti, cod postal 014459
Manager proiect: Dr.ing. Gabriel Spiridon
Tel: 021 318 00 55; Fax: 021 316 16 20; email: spiridon@ipa.ro

Universitatea Politehnica Bucuresti – UPB – partenerul P1
Splaiul Independentei, 313, sector 6, Bucuresti
Persoana de contact: Prof.dr. ing Adrian Volceanov
Tel: 0744523371; email: avolceanov@yahoo.co.uk

Universitatea Romano Americana – URA – partenerul P2
Bulevardul Expozitiei nr.1 B, sector 1, Bucuresti,
Persoana de contact: Prof dr.ing. George Carutasu
Tel: 0724 391 157; email: carutasu.george@profesor.rau.ro

Asociatia Centru Suport pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – CS IMM – partenerul P3

Sos.Oltenitei, nr.103, sector 4, Bucuresti
Persoana de contact: Ec. Mirela Doana
tel: 0723 516135; email: mireladoana@inimm.ro

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne