Proiecte

Proiectul ROSE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

Avizat_AG350_Anexa 6.1.1 Formular specificatii tehnice soft coaching

Avizat_AG350_Anexa 6.1.1_Formular de specificatii tehnice_Soft Educational

Avizat_AG350_Anexa 6.2.1 Invitatie de participare soft educational

Avizat_AG350_Anexa 6.2.1 Invitattie de participare soft coaching

Avizat_Anexa 6.1.1 Formular specificatii tehnice server aplicatii

Avizat_Anexa 6.2.1 Invitatie de participare server aplicatii

Mai multe detalii despre proiectul ROSE găsiți la http://dils.pub.ro/rose/

 

CITE – Computing Innovation for Technology Entrepreneurship

Mobilități studenti la Østfold University College

Mobilități Østfold University College

Cerere înscriere program

Proiectul de cooperare în învățământul superior 18-COP-0012 CITE – Computing Innovation for Technology Entrepreneurship, propus de Universitatea POLITEHNICA din București împreună cu Østfold University College se va desfășura în perioada Octombrie 2019-Septembrie 2022 ( a fost prelungit cu un an din cauza pandemiei de COVID 19)

Proiectul se desfășoară prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor finanțat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021) și urmărește în principal îmbunătățirea componentelor didactice și de cercetare pentru programele de Masterat ale Facultății de Inginerie în Limbi Străine din domeniile Inginerie și Management și Calculatoare şi Tehnologia Informației.

Proiectul urmărește creșterea interesului și performanțelor studenților în domeniile inovației și ale inițiativei antreprenoriale. Există o recunoaștere clară a necesității înălțării rolului universităților în ecosistemul antreprenorial românesc, iar proiectul vizează direct acest obiectiv. Creșterea calității și cantității inițiativelor de afaceri din domeniul tehnologiei informației din România se concentrează direct pe primele două sectoare prioritare ale granturilor SEE: inovare, cercetare, educație și competitivitate, precum și incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei.

Obiectivele proiectului se referă la programele de masterat (programe de învățământ, studenți și personal academic) care pregătesc studenții Facultății de Inginerie în Limbi Străine la un nivel avansat în domeniul managementului și ingineriei și în domeniul calculatoarelor. În cadrul proiectului se vor crea două noi discipline : “Information and Communications Technology Entrepreneurship” și „Information and Communications Technology based Innovation”. Studenții români vor beneficia de mobilități în universitatea parteneră, iar profesorii celor două universități vor colabora pentru implicarea directă a studenților în cercetare. Studenții vor fi integrați în mod activ – foștii studenți care au creat startup-uri de succes vor participa la crearea de studii de caz și își vor prezenta experiența, iar actualii studenți vor contribui la evaluarea cursurilor.

Pentru mai multe informații, urmăriți pagina de web a proiectului CITE.

 

CONPROF – Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii

Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF”, Contract POSDRU /161/2.1/G/137369, proiect cofinanţat prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Perioada de derulare a proiectului: 18 luni (9 mai 2014 – 8 Noiembrie 2015)

Obiectivul general al proiectului: Contribuţii la dezvoltarea durabilă a cooperării intre instituţiile de invăţămant superior şi mediul de afaceri, prin facilitarea formării profesionale a studenţilor din invăţămantul universitar si a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat, asigurandu-se in acest mod creşterea ocupabilităţii absolvenţilor prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică şi urmarind integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului si cerinţele de pe piaţa muncii.

Obiective specifice ale proiectului: Creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de invăţămant superior pe piaţa muncii in activităţi efective de producţie, dezvoltare-inovare şi teme orizontale de marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, drepturi de proprietate intelectuală, in domeniile: TIC, Electronică , Inginerie şi Management, Administrarea afacerilor, Informatica economică, Informatica aplicată;
Furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională, pregatire practică prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor iniţiale ale studentului cu cerinţele pieţei muncii;
Complementaritatea pregătirii practice prin dezvoltarea şi implementarea unor metode interactive de invăţare prin intreprinderea simulată pe baza unor infrastructuri de tip Intranet-Extranet-Internet intre parteneri si agenţi economici;

Grupurile ţintă din proiect: Studenţii din cadrul cursurilor de licenţă şi masterat, de la cele doua universităţi partenere in proiect – Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea Romano Americană. Proiectul este un grant si se va implementa la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti – Ilfov.

Indicatori principali / Rezultate finale ale proiectului:

  • Numărul de sudenţi sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 200;
  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 360;
  • Ponderea studenţilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 60;
  • Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi vor gasi un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 25;
  • Numarul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 75.

Consortiul proiectului

Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare – SC IPA SA – coordonatorul proiectului

Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucuresti, cod postal 014459
Manager proiect: Dr.ing. Gabriel Spiridon
Tel: 021 318 00 55; Fax: 021 316 16 20; email: spiridon@ipa.ro

Universitatea Politehnica Bucuresti – UPB – partenerul P1
Splaiul Independentei, 313, sector 6, Bucuresti
Persoana de contact: Prof.dr. ing Adrian Volceanov
Tel: 0744523371; email: avolceanov@yahoo.co.uk

Universitatea Romano Americana – URA – partenerul P2
Bulevardul Expozitiei nr.1 B, sector 1, Bucuresti,
Persoana de contact: Prof dr.ing. George Carutasu
Tel: 0724 391 157; email: carutasu.george@profesor.rau.ro

Asociatia Centru Suport pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – CS IMM – partenerul P3

Sos.Oltenitei, nr.103, sector 4, Bucuresti
Persoana de contact: Ec. Mirela Doana
tel: 0723 516135; email: mireladoana@inimm.ro

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne