CTTM

Centrul pentru Transfer Tehnologic si Managerial (CTTM)

Obiectivul principal al CTTM este creșterea performanței instituționale de cercetare și stimularea inovării și a transferului tehnologic și managerial, în scopul valorificării și introducerii în circuitul economic și în cel științific a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite și publicații.

O descriere detaliată a CTTM găsiți aici:

PREZENTARE_CTTM_1

Proiecte derulate în limba franceză:

Prezentare Centre de recherches en narratologie et sciences du langage

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne