Informatii pentru studenti

Hotarari Consiliu de Administratie UPB

HCA_13/10.03.2020 – Hotărâre privind obligativitatea încărcării, în regim de urgență, de către cadrele didactice de predare/cercetare a materialelor de curs, seminar, proiect și laborator pe platforma UPB – www.curs.pub.ro

HCA_14/11.03.2020 – Hotărâre referitoare la adoptarea unor măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 Coronavirus în UPB

HCA_15/14.03.2020 – Hotărâre referitoare la aprobarea unei Proceduri de lucru privind activitățile didactice desfășurate în sistem online

HCA_19/08.04.2020 – Hotărâre referitoare la derularea, în acest an universitar, a Sesiunilor de Comunicări Științifice în sistem online

HCA_22/13.04.2020 – Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre UPB și ASSMB, respectiv punerea la dispoziție și dotarea unui sediu corespunzător pentru acordarea asistenței stomatologice de urgență în condiții de siguranță, pentru copiii, studenții și adulții din municipiul București, cu prioritate angajații universităților partenere, pe perioada restricționării activității cabinetelor stomatologice

HCA_23/22.04.2020 – Hotărâre privind desfășurarea probelor de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

Metodologii si regulamente

Metodologie privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare, semestrul II al anului universitar 2019-2020

Metodologie privind reglementarea practicii studenților din anul II, III (practica obligatorie), anul IV (practica pentru elaborarea lucrării de licență) – ciclul universitar de licență, anul II (practica pentru elaborarea lucrării de disertație) – ciclul universitar de masterat – anul universitar 2019-2020

Metodologie privind reglementarea practicii pedagogice din cadrul DFCD-SSU (licență, masterat, postuniversitar), anul universitar 2019-2020

Metodologie privind desfășurarea programelor postuniversitare în sistem online, anul universitar 2019-2020

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat, anul universitar 2020-2021

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne