Sesiune comunicari stiintifice

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019 (SCSS2019)

Program

Inginerie în limbi străine

SECŢIUNEA 12–1 CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

SECŢIUNEA 12–2 ELECTRONICǍ ŞI TELECOMUNICAŢII ÎN LIMBA ENGLEZĂ

SECŢIUNEA 12-3 INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

SECŢIUNEA 12-4 ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ

S E C Ţ I U N E A 12 – 5 INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ-INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

SECŢIUNEA 12-6 INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ-INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC

Comunicare în limbi moderne

SECŢIUNEA 12-7 – COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

SECŢIUNEA 12-8 COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA FRANCEZǍ

SECŢIUNEA 12-9 COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ

SECŢIUNEA 12–10 COMUNICARE ȊN LIMBA ENGLEZǍ

SECŢIUNEA 12-11 COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

SECŢIUNEA 12-12 COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AERONAUTICĂ

Inscriere

In zilele de 10-11 Mai 2019 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentelor, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019 (SCCS 2019).

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Înscrierea pentru sectiunile Departamentului de Inginerie in Limbi Straine (DILS) se face online la:

Inginerie în engleză DILS (pentru SECŢIUNEA 12– 1- CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ si  SECŢIUNEA 12– 2- ELECTRONICǍ ŞI TELECOMUNICAŢII ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

Inginerie în franceză DILS (pentru SECŢIUNEA  12– 3- INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ)

Inginerie în germană DILS (pentru SECŢIUNEA 12-4-ELECTRONICǍ ŞI TELECOMUNICAŢII ÎN LIMBA GERMANĂ, 12-5-INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ; DOMENIUL  MECANIC si SECŢIUNEA 12–6-INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ; DOMENIUL DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC).

Pentru secţiunile Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM), vă rugăm să contactaţi acest Departament.

Termenul limită pentru înscriere este 24 aprilie 2019 dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite. Pentru fiecare sectiune exista 4 premii în cuantum de 400 lei, 300 lei, 200 lei și respectiv 100 lei.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

Lucrările vor fi scrise şi prezentate în limba străină specifică secţiunii. Pentru elaborarea lucrării, autorii sunt rugaţi sa folosească template-ul acceptat, Template_SCSS_2019, similar cu cel al Buletinului Ştiinţific al UPB pentru o posibilă folosire ulterioară. Lucrarea tipărită, având un număr de minimum 3 pagini, va fi înmânată secretarului comisiei în ziua prezentării.

Durata fiecărei prezentări va fi de aproximativ 10 minute. Pot fi utilizate mijloace electronice de prezentare (slideshow, film, etc…) şi pot fi făcute demonstraţii practice.

 

Arhiva

Desfăşurare

Inginerie în limbi străine

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – Rezultate

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ – Rezultate

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ – Rezultate

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC – Rezultate

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC –  Rezultate

Comunicare în limbi moderne

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA GERMANĂ – Rezultate

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ I – Rezultate

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ II – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACULTATEA DE INGINERIE SPAŢIALĂ – Rezultate

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne