Sesiune comunicari stiintifice

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2016 (SCSS2016)

Desfăşurare

Inginerie în limbi străine

afis sesiunea de comunicari stiintifice_DILS

INGINERIE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – Rezultate

INGINERIE ÎN LIMBA FRANCEZĂ – Rezultate

ELECTRONICĂ APLICATĂ ÎN LIMBA GERMANĂ – Rezultate

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL MECANIC – Rezultate

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN LIMBA GERMANĂ DOMENIUL INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC –  Rezultate

Comunicare în limbi moderne

afis sesiunea de comunicari stiintifice_DCLM

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA GERMANĂ – Rezultate

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ I – Rezultate

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ II – Rezultate

COMUNICARE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACULTATEA DE INGINERIE SPAŢIALĂ – Rezultate

Inscriere

In zilele de 13-14 Mai 2016 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentului, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2016 (SCCS 2016).

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Înscrierea se face online la

Secţiunea 12-1, Inginerie în engleză DILS

Secţiunea 12-2, Inginerie în franceză DILS

Secţiunea 12-3, Inginerie în germană DILS

Pentru secţiunile Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne, vă rugăm să contactaţi acest Departament.

Pentru secţiunea de electronică în limba germană, vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Prof. Sztojanov.

Termenul limită pentru înscriere este 5 Mai, dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite şi la publicare.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

Lucrările vor fi scrise şi prezentate în limba străină specifică secţiunii. Pentru elaborarea lucrării, autorii sunt rugaţi sa folosească template-ul acceptat, Template_SCSS_2016, similar cu cel al Buletinului Ştiinţific al UPB pentru o posibilă folosire ulterioară. Lucrarea tipărită, având un număr de minimum 3 pagini, va fi înmânată secretarului comisiei în ziua prezentării.

Durata fiecărei prezentări va fi de aproximativ 10 minute. Pot fi utilizate mijloace electronice de prezentare (slideshow, film, etc…) şi pot fi făcute demonstraţii practice.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne