Examene Finalizare Studii

Examene Finalizare Studii – sesiunea septembrie 2018

Examenele de finalizare a studiilor din UPB se desfăşoară respectând urmatorul  REGULAMENT FINALIZARE STUDII 2018.

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează individual, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fiecare absolvent trebuind să depună următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la examen; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii;
  2. fişa de lichidare, completată şi semnată; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii;
  3. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat, după caz, proiectul de diplomă/absolvire sau lucrarea de disertaţie;
  4. copie buletin/carte de identitate sau paşaport;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
  6. declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent

ATENTIE: Inainte de a veni la secretariat cu dosarul de inscriere, studentii trebuie sa completeze Chestionarul privind angajabilitatea din  https://chestionare.pub.ro/. 

Totodata, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului pentru fiecare specializare in parte, studentii trebuie sa uploadeze lucrarea pe studenti.pub.ro, conform Regulamentului UPB (conditie obligatorie de sustinere). Upload-ul se poate face o singura data. 

Examen de Diplomă (licenta)

Detalii desfăşurare examene: Examene finale toamna licenta si master FILS

Documente necesare:

CERERE INSCRIERE EX diploma

DECLARATIE DE ORIGINALITATE licenta

Fisa de lichidare

 

Examen de Disertaţie (master)

Detalii desfăşurare examene: Examene finale toamna licenta si master FILS

Documente necesare:

CERERE INSCRIERE EX disertatie

DECLARATIE DE ORIGINALITATE disertatie

Fisa de lichidare

 

Propunere teme pt proiectele de licenta/dizertatie – Sesiunea Iulie/ Septembrie 2017

Licenta_dizertatie FILS 2016_2017

Teme licenta 2016-2017_FILS_IngMecanica

Studentii din ani terminali sunt invitati sa isi aleaga tema de licenta/disertatie.

Listele de teme propuse de membrii Departamentului de Inginerie in Limbi Straine (DILS), precum shi modelele pentru lucrari se gasesc la  http://dils.pub.ro/info-student/proiecte-de-licenta/.

Tema proiectului (pagina 3 din proiect) trebuie completata, semnata si depusa in doua exemplare la secretariatul DILS (CJ105) pana la data de 27 Noiembrie 2016.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne