Examene Finalizare Studii

Anul universitar 2021-2022

Examenele de finalizare a studiilor din UPB se desfăşoară respectând următorul Regulament finalizare studii

Comisii examen finalizare studii septembrie 2022

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMA SEPTEMBRIE 2022:

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE LA SECRETARIAT FILS : 09.09.2022, ora 14

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL :  9-15

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)
 • TOATE TAXELE ACHITATE
 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:
 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL-depusa la dosar
 2. copie de pe certificatul de nastere (conform cu originalul)
 3. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent
 4. dovada predarii proiectului  de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen de diploma;
 5. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
 6. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021 (cand se obtine adeverinta de absolvire);
 7. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
 8. declaraţia de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe sie-ul facultăţii,
 9. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 10. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul)

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DISERATIE 2022:

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE LA SECRETARIAT FILS : 09.09.2022, ora 14

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL : 9-15

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 120 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 • TOATE TAXELE ACHITATE
 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina: (se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/):
 1. DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL
 3. copie de pe certificatul de nastere (conform cu originalul)
 4. cererea  de înscriere la examen (Anexa 4 din Anexe PO-37-FILS-03 Sustinere disertatie ENAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere diploma disertatie FRAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere disertatie_GE)
 5. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de dizertaţie;
 6. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului
 7. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2022;
 8. declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii  (Anexa 5 din Anexe PO-37-FILS-03 Sustinere disertatie ENAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere diploma disertatie FRAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere disertatie_GE);
 9. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 10. dovada platii pentru sustinerea examenului de dizertatie (pentru studentii cu taxa)

 

Anul universitar 2020-2021

Examenele de finalizare a studiilor din UPB se desfăşoară respectând următorul  REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMA 2021 :

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  30.08 – 10.09.2021, orele 10-14;

 • examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an;
 • daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 30.08 – 10.09.2021, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14;
 • in perioada 13.09 – 15.09.2021  se sustine examenul de diploma/absolvire.

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)
 • TOATE TAXELE ACHITATE
 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina
 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL-depusa la dosar
 2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent
 3. dovada predarii proiectului  de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen de diploma;
 4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
 5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021 (cand se obtine adeverinta de absolvire);
 6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
 7. declaraţia de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe sie-ul facultăţii,
 8. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul)

Comisii si date licenta septembrie 2021

Toate lucrarile de licenta vor fi incarcate conform regulamentului in Moodle: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=2031.

PO-37-FILS-02 Sustinere diploma

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DISERATIE 2021:

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/ in perioada  30.08 – 10.09.2021 , orele 10-14

 •  daca diploma de licenta nu exista in original la secretariat, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregisteaza, de asemenea, la secretariat FILS in perioada  30.08 – 10.09.2021 – IN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14 ( altfel este suficienta inscrierea pe studenti.pub.ro);
 • sustinere: in perioada 13.09 – 15.09. 2021.

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 120 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)
 • TOATE TAXELE ACHITATE
 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:
 1. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat;
 2. dovada predarii proiectului  de disertatie, eliberată de secretarul comisiei de examen de dizertatie;
 3. cererea online de înscriere la examen (Anexa 4 din Anexe PO-37-FILS-03 Sustinere disertatie ENAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere diploma disertatie FRAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere disertatie_GE)
 4. DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL
 5. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
 6. declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii  (Anexa 5 din Anexe PO-37-FILS-03 Sustinere disertatie ENAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere diploma disertatie FRAnexe PO-37-FILS-02 Sustinere disertatie_GE);
 7. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 8. dovada platii pentru sustinerea examenului de dizertatie (daca este cazul)

Comisii si date disertatie septembrie 2021

Toate lucrarile de licenta vor fi incarcate conform regulamentului in Moodle: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=2033

PO-37-FILS-03 Sustinere disertatie


ARHIVA

Pentru sesiunea feb-martie 2021, studentii vor trimite secretarilor de comisii lucrarile, iar secretarii de comisie vor realiza link-uri MsTeams pentru sustinerea propriu-zisa si vor anunta studentii.

Propunere teme de cercetare

Pentru detalii privind stabilirea temei de cercetare/ proiect final, va rugam luati legatura in timp util (nu mai tarziu 15 decembrie) cu:

Stabilirea temei de cercetare/ proiect final presupune completarea Anexei 1 din anexele de mai sus (sau a Pagini 3 din vechiul template), semnarea acesteia de studenti si conducatori si transmiterea spre avizare responsabililor de mastere/ tutorilor de an IV. Modalitatea de transmitere este stabilita si comunicata studentilor de responsabilii de master/ tutorii de an IV. In urma avizarii, responsabilii de mastere/ tutorilor de an IV vor transmite electronic catre Decanat FILS pachetul care contine Anexa 1/ Pg 3 ale tuturor studentilor, precum si lista acestora. Studentii vor putea sa ridice Anexa 1/ Pg 3 semnata de Decanat de la Secretariat FILS incepand cu prima saptamana a semestrului al doilea.

LICENȚĂ

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2020

CTI F_rezultate iunie-iulie

IETTI_F_Rezultate_iunie-iulie

CTI E Rezultate_iunie-iulie

IETTI E Rezultate iunie-iulie

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2020

PERIOADA DE INSCRIERE ONLINE LA SECRETARIAT FILS : 24.08 – 04.09.2020

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL
 2. cererea online de înscriere la examen; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
 3. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online proiectul de diplomă;
 4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat;
 5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 7. declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă- formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolventi si se transmite scanat secretariatului facultății;
 8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul, exemplu pentru absolventii cu taxa sau  care repetă examenul de finalizare a studiilor etc, conform Regulamentului UPB).

Acordul de accept la inscrierea pentru sustinerea examenului de licenta se poate face prin notificarea secretarului de comisie de catre cadrul didactic coordonator, care o va trimite Secretariatului FILS, sub forma de lista, la sfarsitul perioadei de inscriere.

E-mail-uri Secretariat: http://ing.pub.ro/about/secretariat/

Teme pentru proiectul de diploma: CTI ENETTI EN, MEC EN, CHEM ENCTI FR, ETTI FR, MEC FRETTI GE, IM GE.

PREDAREA LUCRARII DE LICENȚĂ 2020

Predarea lucrarii de licență se va face online pe Moodle FILS, conform link-urilor de aici, respectand termenele impuse de comisii si cele din REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

Studentii trebuie sa se auto-inroleze la cursurile Moodle de predare a lucrarii. Studentii vor preda/ incarca lucrarea de licență pe platforma Moodle FILS (in assignment-ul creat de comisii) daca si numai daca au avizul coordonatorului stiintific.

Daca studentii nu pot accesa platforma Moodle FILS, sunt rugati sa ceara accesul la mariaiuliana.dascalu@gmail.com. Pentru alte detalii organizatorice sunt rugati sa intrebe secretarii de comisii.

COMISII SI DATE DE SUSTINERE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 2020 – Sesiunea de toamna

Comisiile si datele de sustinere: aiciPerioada de sustinere este:  07.09 – 09.09.2020.  Sustinerea se va face online, pe Ms Teams, iar link-urile vor fi furnizate studentilor de secretarii de comisii. Pentru a accesa Teams, studenții vor utiliza aceleași credențiale ca și pentru Moodle: e-mail UPB la user si parola de pe Moodle. În caz ca nu se pot conecta la Teams, studenții trebuie să-și reseteze contul Moodle și să reîncerce conectarea.

MASTER

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 2020

GIVE_Rezultate_iunie

MBAE_Rezultate_iunie

EE_Rezultate_iunie

MITSC_Rezultate_iunie

ISI_Rezultate_iunie

TTA_Rezultate_iunie

SE_Rezultate_iunie

BIOTE_rezultate iunie

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 2020 – Sesiunea de toamna

PERIOADA DE INSCRIERE ONLINE LA SECRETARIAT FILS:  24.08 – 04.09.2020

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 120 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL
 2. cererea online de înscriere la examen; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
 3. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online lucrarea de disertaţie;
 4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat;
 5. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 6. declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se transmite scanat secretariatului facultății;
 7. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 8. dovada platii pentru sustinerea examenului de disertatie scanata (daca este cazul, exemplu pentru absolventii cu taxa sau  care repetă examenul de disertatie etc, conform Regulamentului UPB).

Acordul de accept la inscrierea pentru sustinerea examenului de disertație se poate face prin notificarea secretarului de comisie de catre cadrul didactic coordonator, care o va trimite Secretariatului FILS, sub forma de lista, la sfarsitul perioadei de inscriere.

E-mail-uri Secretariat: http://ing.pub.ro/about/secretariat/

Teme pentru proiectul de dizertatie: MBAE, SE, EEMITSC, GIVE, TTA.

PREDAREA LUCRARII DE DISERTAȚIE 2020

Predarea lucrarii de disertatie se va face online pe Moodle FILS, conform link-urilor de aici, respectand termenele impuse de comisii si cele din REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

Studentii trebuie sa se auto-inroleze la cursurile Moodle de predare a lucrarii. Studentii vor preda/ incarca lucrarea de disertatie pe platforma Moodle FILS (in assignment-ul creat de comisii) daca si numai daca au avizul coordonatorului stiintific.

Daca studentii nu pot accesa platforma Moodle FILS, sunt rugati sa ceara accesul la mariaiuliana.dascalu@gmail.com. Pentru alte detalii organizatorice sunt rugati sa intrebe secretarii de comisii.

COMISII SI DATE DE SUSTINERE PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE 2020

Comisiile si datele de sustinere: aici. Perioade de sustinere este:  07.09 – 09.09.2020. Sustinerea se va face online, pe Ms Teams, iar link-urile vor fi furnizate studentilor de secretarii de comisii. Pentru a accesa Teams, studenții vor utiliza aceleași credențiale ca și pentru Moodle: e-mail UPB la user si parola de pe Moodle. În caz ca nu se pot conecta la Teams, studenții trebuie să-și reseteze contul Moodle și să reîncerce conectarea.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne