Examene Finalizare Studii

Examenele de finalizare a studiilor din UPB se desfăşoară respectând următorul  REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

Foarte important

Lucrările de disertație si de diplomă printate si legate cu arc se vor aduce la Secretariat FILS, atunci când studenții ridică adeverințele de absolvire. Este obligatoriu pentru arhivare. În caz contrar, studenții nu primesc de la Secretariat adeverințele de absolvire.

Studenții vor încărca lucrarea finală și în contul de pe platforma studenti.pub.ro, dacă nu au făcut-o deja.

LICENȚĂ

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2020

CTI F_rezultate iunie-iulie

IETTI_F_Rezultate_iunie-iulie

CTI E Rezultate_iunie-iulie

IETTI E Rezultate iunie-iulie

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2020

PERIOADA DE INSCRIERE ONLINE LA SECRETARIAT FILS : 24.08 – 04.09.2020

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL
 2. cererea online de înscriere la examen; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
 3. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online proiectul de diplomă;
 4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat;
 5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 7. declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă- formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolventi si se transmite scanat secretariatului facultății;
 8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul, exemplu pentru absolventii cu taxa sau  care repetă examenul de finalizare a studiilor etc, conform Regulamentului UPB).

Acordul de accept la inscrierea pentru sustinerea examenului de licenta se poate face prin notificarea secretarului de comisie de catre cadrul didactic coordonator, care o va trimite Secretariatului FILS, sub forma de lista, la sfarsitul perioadei de inscriere.

E-mail-uri Secretariat: http://ing.pub.ro/about/secretariat/

Teme pentru proiectul de diploma: CTI ENETTI EN, MEC EN, CHEM ENCTI FR, ETTI FR, MEC FRETTI GE, IM GE.

PREDAREA LUCRARII DE LICENȚĂ 2020

Predarea lucrarii de licență se va face online pe Moodle FILS, conform link-urilor de aici, respectand termenele impuse de comisii si cele din REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

Studentii trebuie sa se auto-inroleze la cursurile Moodle de predare a lucrarii. Studentii vor preda/ incarca lucrarea de licență pe platforma Moodle FILS (in assignment-ul creat de comisii) daca si numai daca au avizul coordonatorului stiintific.

Daca studentii nu pot accesa platforma Moodle FILS, sunt rugati sa ceara accesul la mariaiuliana.dascalu@gmail.com. Pentru alte detalii organizatorice sunt rugati sa intrebe secretarii de comisii.

COMISII SI DATE DE SUSTINERE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 2020 – Sesiunea de toamna

Comisiile si datele de sustinere: aiciPerioada de sustinere este:  07.09 – 09.09.2020.  Sustinerea se va face online, pe Ms Teams, iar link-urile vor fi furnizate studentilor de secretarii de comisii. Pentru a accesa Teams, studenții vor utiliza aceleași credențiale ca și pentru Moodle: e-mail UPB la user si parola de pe Moodle. În caz ca nu se pot conecta la Teams, studenții trebuie să-și reseteze contul Moodle și să reîncerce conectarea.

MASTER

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 2020

GIVE_Rezultate_iunie

MBAE_Rezultate_iunie

EE_Rezultate_iunie

MITSC_Rezultate_iunie

ISI_Rezultate_iunie

TTA_Rezultate_iunie

SE_Rezultate_iunie

BIOTE_rezultate iunie

INSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 2020 – Sesiunea de toamna

PERIOADA DE INSCRIERE ONLINE LA SECRETARIAT FILS:  24.08 – 04.09.2020

CONDITII NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 1. SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 120 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  pub.ro)
 2. TOATE TAXELE ACHITATE
 3. DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa contina:

(se gasesc si pe pagina http://www.ing.pub.ro/)

 1. DIPLOMA DE LICENTA IN ORIGINAL
 2. cererea online de înscriere la examen; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
 3. dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online lucrarea de disertaţie;
 4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat;
 5. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online. Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020;
 6. declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent și se transmite scanat secretariatului facultății;
 7. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 8. dovada platii pentru sustinerea examenului de disertatie scanata (daca este cazul, exemplu pentru absolventii cu taxa sau  care repetă examenul de disertatie etc, conform Regulamentului UPB).

Acordul de accept la inscrierea pentru sustinerea examenului de disertație se poate face prin notificarea secretarului de comisie de catre cadrul didactic coordonator, care o va trimite Secretariatului FILS, sub forma de lista, la sfarsitul perioadei de inscriere.

E-mail-uri Secretariat: http://ing.pub.ro/about/secretariat/

Teme pentru proiectul de dizertatie: MBAE, SE, EEMITSC, GIVE, TTA.

PREDAREA LUCRARII DE DISERTAȚIE 2020

Predarea lucrarii de disertatie se va face online pe Moodle FILS, conform link-urilor de aici, respectand termenele impuse de comisii si cele din REGULAMENT FINALIZARE STUDII.

Studentii trebuie sa se auto-inroleze la cursurile Moodle de predare a lucrarii. Studentii vor preda/ incarca lucrarea de disertatie pe platforma Moodle FILS (in assignment-ul creat de comisii) daca si numai daca au avizul coordonatorului stiintific.

Daca studentii nu pot accesa platforma Moodle FILS, sunt rugati sa ceara accesul la mariaiuliana.dascalu@gmail.com. Pentru alte detalii organizatorice sunt rugati sa intrebe secretarii de comisii.

COMISII SI DATE DE SUSTINERE PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE 2020

Comisiile si datele de sustinere: aici. Perioade de sustinere este:  07.09 – 09.09.2020. Sustinerea se va face online, pe Ms Teams, iar link-urile vor fi furnizate studentilor de secretarii de comisii. Pentru a accesa Teams, studenții vor utiliza aceleași credențiale ca și pentru Moodle: e-mail UPB la user si parola de pe Moodle. În caz ca nu se pot conecta la Teams, studenții trebuie să-și reseteze contul Moodle și să reîncerce conectarea.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne