Cazare

Cazare an universitar 2021-2022

ANUNT PRIVIND CAZĂRILE ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – AN UNIV 2021-2022

Comisia de cazare FILS face următoarele precizări:

Cazarea studenților anul universitar 2021-2022 sa vor efectua în sala JA102 (Mediateca FILS), conform următoarei programări:

 • Joi, 30 septembrie 2021, studenții anului I (licență)+cazuri sociale în intervalul orar 9 – 14 și studenții străini în intervalul orar 14 – 15.30;
 • Vineri, 1 octombrie 2021, studenții anului II (licență) în intervalul orar 9 – 11.30 și studenții anului IV în intervalul orar 12 – 14;
 • Sâmbătă, 2 octombrie 2021, studenții anului III în intervalul orar 9 – 12

exclusiv pentru studenții vaccinați anti-Covid-19 sau care s-au vindecat de această boală (sunt în interiorul intervalului de 15-180 de zile de la infectare cu virusul SARS-CoV-2) conform certificatului ce trebuie încărcat de fiecare student, în contul personal, de pe platforma studenti.pub.ro. De asemenea, pentru studenţii vaccinaţi cu prima dozǎ, care trebuie sǎ încarce dovada în stud.pub.ro şi sǎ declare pe proprie rǎspundere cǎ se vor vaccina şi cu doza a doua în intervalul prescris şi cǎ vor încǎrca dovada respectivǎ.

(Notă: prezentarea unui certificat fals atrage după sine rigorile legii și exmatricularea din UPB.)

 

 1. Documentele necesare cazării, ce urmează a fi prezentate Comisiei de cazare pentru obținerea repartiției (cererea aprobată de către Comisia de cazare) și a contractului de închiriere, sunt enumerate în Anexa.
 2. Prioritatea (ordinea) privind cazarea studenților pe locurile alocate FILS este următoarea:
 3. Cazurile sociale – toți anii de studiu–(orfani, copii aflați in plasament etc.) pe baza prezentării unor acte doveditoare (original și copie), la momentul ridicării repartiției pentru locul în cămin și a contractului de închiriere.
 4. Studenții anului I (ciclul licență) care nu au domiciliul în Mun. București, conform opțiunii exprimate la înscriere/înmatriculare).
 5. Studenții tuturor celorlalți ani de studiu (ciclul de licență), pe baza cererii exprimate pentru locurile de cazare rămase neocupate (după repartizarea studenților menționați la punctele 2.A și 2.B, de mai sus), în funcție de performanțelor lor școlare, și anume studenții care au promovat anul universitar precedent, în ordine descrescătoare a mediilor obținute.
 6. Studenții ciclului de studiu master, se vor putea caza în limita locurilor rămase disponibile după încheierea primei etape de cazare a studenților ciclului de licență.
 7. Următoarele situații duc la anularea repartiției în cămin și a contratului de închiriere corespunzător, însemnând pierderea locului de cazare:
 • Studenții restanțieri la plata regiei de cămin, pierd prioritatea la cazare;
 • Studenții care nu au respectat procedura de decazare, părăsind camera repartizată fără a anunța administratorul de cămin;
 • Neprezentarea în vederea obținerii actelor de cazare (repartiție și contract), în conformitate cu programarea stabilită;
 • Neprezentarea la cămin pentru preluarea efectivă a locului de cazare în termen de trei zile de la obținerea repartiției și contractului de închiriere.
 1. La prezentarea studenților pentru ridicarea actelor de cazare (repartiție și contract), în conformitate cu programarea stabilită mai sus, vor fi respectate următoarele măsuri de protecție sanitară:
 • Accesul în clădire să se facă doar de către studenții care urmează să se cazeze.
 • La intrarea în clădire vi se va măsura temperatura, iar accesul va fi permis doar persoanelor care nu prezintă simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2.
 • Vă rugăm să ne informați asupra oricărui aspect de risc pe care îl prezentați legat de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
 • Vă rugăm să respectați distanța fizică de 1.5 – 2 m.
 • Vă rugăm să purtați corect masca de protecție (atât pe gură, cât și pe nas) din momentul intrării în clădire.
 • Ruta de acces, înainte și după predarea documentelor, este prevăzută în așa fel încât candidații să se intersecteze cât mai puțin la venire și la plecare; vă rugăm folosiți rutele de acces indicate.
 • Vă rugăm să respectați instrucțiunile personalului nostru pe toată durata prezenței în clădire.
 • Odată obținute documentele de cazare, studenții se vor prezenta la cămin pentru luarea în primire a locului de cazare neînsoțiți, pentru a respecta toate normele sanitare de distanțare fizică în vigoare.
 1. Ca urmare a măsurilor de protecție sanitară, continuitatea ocupării locului de cazare nu mai este posibilă, precum și alte solicitări privind preferințele de cazare.

 

ANEXA

Conform programării anunțate mai sus, pentru obținerea repartiției și contractului de închiriere, fiecare student solicitant al unui loc de cazare va avea asupra sa următoarele:

– cartea de identitate (original + copie; pe copie va fi scris lizibil numărul de telefon mobil al studentului) ;

– dovada plății online a sumei de 250 lei (pentru căminul P10), a sumei de 390 lei (pentru căminul P20), sau a sumei de 400 lei (pentru căminul P23), reprezentând regia de cămin pe luna octombrie 2021 (Notă: aceste tarife sunt valabile până la 1 ianuarie 2022);

– beneficiază de scutire de regie (DOAR DACĂ SE ADUC TOATE ACTELE DOVEDITOARE în ziua alocată cazării, conform programului de mai sus) următoarele categorii:

 • studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberate/vizate de Inspectoratul Școlar sau de instituția de învățământ superior);
 • studenții orfani de ambii părinți sau cu un părinte decedat (pe baza certificatului de naștere și a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatului de deces al părintelui decedat);
 • studenții proveniți dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească această calitate);
 • studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească această calitate);
 • studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere şi a certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte are calitatea de erou-martir al Revoluției Române din 1989);
 • studenții cu handicap grav și accentuat (pe baza unui certificat care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap).

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne