Cazare

Cazare an universitar 2020-2021

ANUNT PRIVIND CAZĂRILE ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – AN UNIV 2020-2021

https://upb.ro/anunt-privind-cazarile-in-universitatea-politehnica-din-bucuresti-an-univ-2020-2021/ 

NOU: au mai rămas locuri libere de cazare pentru studenții români, cu anumite restricții, cei interesați să parcurgă documentul de mai jos

Anunt cazare suplimentar (2)

ANUNȚ PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR FILS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

În conformitate cu ANUNȚUL privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2020-2021 , cu Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 și în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al UPB, în vederea desfășurării procesului de cazare a studenților Facultății de Inginerie în Limbi străine (FILS), Comisia de cazare face următoarele precizări:

 1. Ca urmare a situației create de pandemia de Covid-19 și a necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară instituite de autoritățile competente, numărul locurilor de cazare disponibile este drastic redus față de anii precedenți.
 2. Documentele necesare cazării, ce urmează a fi prezentate Comisiei de cazare pentru obținerea repartiției (cererea aprobată de către Comisia de cazare) și a contractului de închiriere, sunt enumerate în Anexa 1.
 3. Prioritatea (ordinea) privind cazarea studenților pe locurile alocate FILS este următoarea:
  1. Cazurile sociale –toți anii de studiu ai ciclurilor de licență și masterat–(orfani, copii aflați in plasament, etc– Anexa 2) pe baza prezentării unor acte doveditoare (original și copie), la momentul ridicării repartiției pentru locul în cămin și a contractului de închiriere.
  2. Studenții anului I (ciclul licență) care nu au domiciliul în București, conform opțiunii exprimate la înscriere/înmatriculare, și care au reconfirmat această opțiune Anexa 2).
 4. Beneficiază, de asemenea, de prioritate studenții membri ai Senatului U.P.B., membri ai Consiliului FILS și membrii organizațiilor studențești care au fost implicați în activitatea de promovare a FILS în licee, POLIFEST, Comisia de cazare.
 5. Studenții tuturor celorlalți ani de studiu (ciclurile de licență și masterat), pe baza cererii exprimate pentru locurile de cazare rămase neocupate (după repartizarea studenților menționați la punctele 3.A și 3.B, de mai sus), în funcție de performanțelor lor școlare, și anume studenții integraliști, în ordine descrescătoare a mediilor obținute în anul universitar precedent. Notă: numărul de locuri alocate tuturor anilor de studiu, exceptând anul I licență, a fost stabilit proporțional cu numărul cererilor existente la data încheierii anului universitar 2019-2020 pe platforma studenti.pub.ro).
 6. Următoarele situații duc la anularea repartiției în cămin și a contratului de închiriere corespunzător, însemnând pierderea locului de cazare:
  1. Studenții restanțieri la plata regiei de cămin pierd prioritatea la cazare.
  2. Neprezentarea în vederea obținerii actelor de cazare (repartiție și contract), în conformitate cu programarea stabilită înAnexa 2.
  3. Neprezentarea la cămin pentru preluarea efectivă a locului de cazare în ziua obținerii repartiției și contractului de închiriere.
 7. La prezentarea studenților pentru ridicarea actelor de cazare (repartiție și contract), în conformitate cu programarea stabilită în Anexa 2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecție sanitară:
  • Rugăm ca accesul în clădire să se facă doar de către candidați (*măsură recomandată), sau însoțiți de cel mult de o persoană (*măsură obligatorie)
  •  La intrarea în clădire vi se va măsura temperatura, iar accesul va fi permis doar persoanelor care nu prezintă simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2(*măsură obligatorie)
  •  Vă rugăm să ne informați asupra oricărui aspect de risc pe care îl prezentați legat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 (*măsură obligatorie)
  • Vă rugăm să respectați distanța fizică de 1.5 – 2 m (*măsură obligatorie)
  • Vă rugăm să purtați masca din momentul intrării în clădire (*măsură obligatorie)
  •  Ruta de acces, înainte și după predarea documentelor, este prevăzută în așa fel încât candidații să se intersecteze cât mai puțin la venire și la plecare, vă rugăm folosiți rutele de acces indicate (*măsură obligatorie)
  •  Recomandăm folosirea mănușilor de unică folosință în timpul înmânării documentelor (*măsură recomandată)
  •  Vă rugăm să respectați instrucțiunile personalului nostru pe toată durata prezenței în clădire (*măsură obligatorie).
  • Odată obținute documentele de cazare, studenții se vor prezenta la cămin pentru luarea în primire a locului de cazare neînsoțiți, pentru a respecta toate normele sanitare de distanțare fizică în vigoare.
 8. Ca urmare a măsurilor de protecție sanitară, continuitatea ocupării locului de cazare nu mai este posibilă, precum și alte solicitări privind preferințele de cazare.
 9. Odată obținute documentele de cazare, studenții se vor prezenta neînsoțiți la cămin pentru luarea în primire a locului de cazare, în scopul de a respecta toate normele sanitare de distanțare fizică în vigoare.

Anexa 1

Conform programării prevăzute în Anexa 2, pentru obținerea repartiției și contractului de închiriere, fiecare student solicitant va avea asupra sa următoarele:

 • cartea de identitate (original + copie; pe copie va fi scris lizibil numărul de telefon mobil al studentului) ;
 • dovada plății online a sumei de 250 lei (pentru căminele P10, P23) sau a sumei de 390 lei (pentru căminul P20), reprezentând regia de cămin pe luna octombrie 2020;
 • beneficiază de scutire de regie (DOAR DACĂ SE ADUC TOATE ACTELE DOVEDITOARE în ziua alocată cazării, conform programului de mai sus) următoarele categorii:
  • studenţii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învaţământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberate/vizate de Inspectoratul Şcolar sau de instituția de învățământ superior);
  • studenţii orfani de ambii parinţi sau cu un părinte decedat (pe baza certificatului de naştere şi a certificatelor de deces ale ambilor părinţi/certificatului de deces al părintelui decedat);
  • studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească această calitate);
  • studenţii străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească această calitate);
  • studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi a certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte are calitatea de erou-martir al Revoluţiei Române din 1989);
  • studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui / unei certificat / adeverințe care să ateste încadrarea în grad şi tip de handicap).

Anexa 2 – Programarea studentilor de anul I

Anexa 2 – Programare pentru anul II

Anexa 2 – Programare pentru anul III

Anexa 2 – Programare pentru anul IV  (corectat!)

Anexa 2 – Programare pentru master

Annex2_Schedule_foreign students

For the academic year 2020‐2021, the accommodation papers ill be given in JA102 (FILS Media Library), on 5th of October, 14‐16, respecting the necessary sanitary rules (no more than 2 students will enter the room).
Pour l’année académique 2020‐2021, les papiers d’hébergement seront remis au JA102 (Médiathèque FILS), le 5 octobre 14‐16, dans le respect des règles sanitaires nécessaires (pas plus de 2 étudiants entreront dans la salle)

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne