Cazare

Cazare

Cazarea studentilor romani la FILS se face in caminele P10 (fete) si P13 (baieti) din complexul Regie. Studentii straini sunt cazati in caminul P13. (Foreign students will be accepted for accommodation in dorm P13).

Pentru studenții admiși în primul an universitar distribuirea locurilor disponibile se face pe baza notelor de la examenul de admitere.

Pentru studenții înscriși în ceilalti ani, distribuția locurilor disponibile se face pe baza situatiei scolare (numar de credite) din ultimul an universitar.

Domnul prodecan Iosif Nemoianu se ocupa de problemele legate de cazare la nivelul FILS.

 

Cazare an universitar 2018-2019

Anunt cazare 2018-2019

Cazarea studenţilor români la FILS se face în căminele P10 (fete) şi P13 (băieţi) din complexul Regie. Studenţii străini sunt cazati în căminul P13. (Foreign students will be accepted for accommodation in building P13).

Pentru studenții admiși în primul an universitar distribuirea locurilor disponibile se face pe baza notelor de la examenul de admitere.

Pentru studenții înscriși în ceilalţi ani, distribuția locurilor disponibile se face pe baza situaţiei şcolare (număr de credite) din ultimul an universitar.

 

ORAR :

Pentru anul universitar 2018-2019 cazarile se vor face în sala JA102 (Mediateca), după următorul program:

 

Joi 20 septembrie 2018                           studenţii din anul III                    orele   9 –  11

Joi 20 septembrie 2018                           studenţii din anul IV                    orele 11 – 14

Joi 20 septembrie 2018                           studenţii de la master                 orele 14 – 16

Vineri 21 septembrie 2018                      studenţii străini                           orele  10 – 14

(Friday 21 september 2018                     foreign students                                    10 – 14) 

Sâmbătă 22 septembrie 2018                 studenţii din anul I                      orele   9 –  12

Sâmbătă 22 septembrie 2018                 studenţii din anul II                     orele 12 –  15

 

Observaţii:

 

Căminele repartizate FILS sunt : P10 pentru studente şi, respectiv, P13 pentru studenţi. Aceste cămine au prevăzute 4 locuri în fiecare cameră;

Toţi studenţii înmatriculati în anul întâi care nu au domiciliul stabil in Bucureşti vor avea locuri rezervate în caminele P10 sau, respectiv, P13;

Fiecare solicitant va avea asupra sa următoarele :

– cartea de identitate (original + copie; pe copie va fi scris citeţ numărul de telefon mobil al studentului) ;

– suma de 250 lei, reprezentând regia de cămin pe luna octombrie (150 lei) şi fondul de reparaţii (100 lei); de suma redusă de 100 lei beneficiază (DOAR DACĂ SE ADUC TOATE ACTELE DOVEDITOARE în ziua alocată conform programului de mai sus) următoarele categorii:

–  studenţii copii ai personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);

–  studenţii copii ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);

–  studenţii copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învăţămant (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată  / vizată de Inspectoratul Şcolar);

–  studenţii orfani de ambii părinţi (pe baza certificatului de naştere şi a certificatelor de deces ale ambilor părinţi);

–  studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

–  studenţii străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

–  studenţii cu un părinte decedat şi venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naştere, a certificatului de deces al părintelui şi a documentelor care să dovedească faptul ca venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

–  studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revoluţiei Române din 1989);

–  studenţii cu handicap grav şi accentuat (pe baza unui/unei certificate / adeverinţe care să ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008). Studenţii străini trebuie să prezinte dovada achitarii taxelor de şcolarizare.

(Foreign students have to present the proof of university taxes payment.) 

17.09.2018

Comisia de cazare FILS

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne