Cazare

ANUNT PRIVIND CAZAREA STUDENTILOR FILS

în anul universitar 2022-2023

1. Calendar cazare:

 • Duminică, 25 septembrie 2022 – afișarea repartizării studenților în cămine de către Comisia de cazare pe platforma web https://studenti.pub.ro/

Ridicarea repartițiilor și semnarea contractelor de cazare se vor face după următorul program, în sala JA102 (Mediateca FILS):

 • Miercuri, 28 septembrie 2022, studenții anului I (licență) + cazuri sociale în intervalul orar 9 – 14 și studenții anului II (licență) în intervalul orar 14 – 15.30;
 • Joi, 29 septembrie 2022, studenții anului III în intervalul orar 9 – 11.30 , studenții anului IV în intervalul orar 12 – 14 și studenții la master (anii I + II) în intervalul orar 14 – 15.30;
 • Vineri, 30 septembrie  2022, studenții străini (licență + master, toți anii) în intervalul orar 9 – 13.

Documentele necesare cazării, ce urmează a fi prezentate Comisiei de cazare pentru obținerea repartiției (cererea aprobată de către Comisia de cazare) și a contractului de cazare (închiriere), sunt:

 • cartea de identitate (original + copie; pe copie va fi scris lizibil numărul de telefon mobil al studentului) ;
 • dovada plății online a tarifului de cazare conform punctului 2. de mai jos;
 • beneficiază de gratuitate/reducere de tarif (DOAR DACĂ SE ADUC TOATE ACTELE DOVEDITOARE în ziua alocată cazării), categoriile de studenți enumerate la punctele 2.1. și 2.2. de mai jos.

2. Tarife de cazare începând cu luna septembrie 2022

Comisia de cazare FILS cazează studenții români în căminele P10 și P20, studenții străini în căminul P23.

2.1. Studenții la buget vor achita:

 • pentru căminul P10, suma de 275 lei/luna sau în avans 750 lei pentru 3 luni (adică 250 lei/lună pentru plata anticipată);
 • pentru căminul P20, suma de 410 lei/lună sau 1170 lei/3 luni (adică 390 lei/lună pentru plata anticipată);
 • Categoriile de studenți cazați scutiți de plată taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr. 3130/2019, sunt: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați, bursierii statului roman, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte sau de ambii părinți; Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor beneficia de reducere la plata regiei de cămin cu 50 %, conform art. 16 alin. (8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 • Studenții cazați care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta (în ziua cazării) și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie
 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

2.2. Studenții la taxă și studenții altor universități vor achita:

 • pentru căminele P10, și P23, suma de 400 lei de student/lună;
 • pentru căminul P20, suma de 500 lei/lună;
 • Studenții copii de cadre didactice (CD) și orfani de 1 sau ambii părinți, la învățământ cu taxă, beneficiază de o reducere de 150 lei din tariful de cazare.
 • Studenții altor universități vor achita 3 luni în avans.

2.3. Studenții străini cont propriu valutar (CPV) 400 lei/lună.

2.4. Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2022 și vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități începând cu ianuarie 2023.

2.5. Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea plăți sau prin ordin de plată cu următoarele detalii la plată – nume și prenume, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:

 • Pentru studenții români (cont în lei)Universitatea Politehnica din București CUI 4183199Banca Comerciala Romana – IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BUBanca Romana pt. Dezvoltare – IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU
 • Pentru studenții străini (cont în EURO)Universitatea Politehnica din București CUI 4183199Banca Comerciala Romana,     IBAN: RO49RNCB0723000506250338Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne