Informatii pentru studenti

Selecția finala a membrilor din Grupul Țintă FILS al proiectului PPTIC-converted

Anexa-8_Formular-inregistrare-grup-tinta (versiune word)

Ghid de completare Formular GT

Selecția provizorie a membrilor din Grupul Țintă FILS al proiectului PPTIC

Metodologia de selectie a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”,  cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar,  vizează studenții studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

Documente necesare studenților pentru înscrierea în grupul țintă:

În cadrul proiectul care se implementează în perioada 11.11.2020 – 10.11.2022 se va acorda sprijin unui număr de 350 de studenți cu domiciliul în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate) prin:

  • Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;• Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;• Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

Calendarul selecției și înscrierii în grupul țintă al proiectului

Nr. crt. Data/Perioada Etapa
1. 01.04.2021 – 21.04.2021 Depunerea dosarelor de candidatură de către studenții din anul III de al Facultpțile de  pentru a fi selectați ca grupțintă în cadrul proiectului cu ID 133115
2 22.04.2021 – 27.04.2021 Evaluarea dosarelor înregistrate în competiție
3 27.04.2021 Afișarea rezultatelor preliminare de selecției pe website-urile facultăților și pe site-ul universității
4 27.04.2021 – 28.04.2021, ora 16.00 Depunerea contestațiilor
5 28.04.2021-29.04.2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale ale procesului de selecție
6 05.05.2021 – 10.05.2021 Depunerea tuturor documentelor și înscrierea în GT a studenților selectați

Rugăm studenții interesați de viitorul lor profesional să consulte cu încredere Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului cu ID133115 (pdf) și să se înscrie în procesul de selecție a grupului țintă prin completarea documentele necesare și prin transmiterea acestora la adresa de e-mail: ppt@upb.ro (cu Cc la maria.dascalu@upb.ro pentru studentii FILS) sau depunând dosarul în original la secretariatele celor cinci facultăți implicate în proiect (cu notificarea in prealabil a dnei prodecan Maria Dascalu, pe adresa de e-mail maria.dascalu@upb.ro , de catre studentii FILS) .

Contact informatii pentru studentii FILS: prodecan Maria Dascalu, maria.dascalu@upb.ro

Quick links

Follow us