Admission Master Software Engineering

 

Admitere Master Software Engineering

Data: 14 iulie 2022, ora 10 

Modalitatea:  Online pe platforma Microsoft Teams UPB, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adzkqKOlPLdoIFq3WtpRpFL6sMOHTDL-BA-xsRDJCxhQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=781a9bfb-5ff2-43f7-9bc7-f17915de6213&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac 

Descriere: Probele 1 si 2 constau în testarea aptitudinilor bazate pe examen oral/interviu cu subiecte din bibliografia anunţată. Examenul oral este organizat sub forma unei discutii (interviu) între candidat și membrii comisiei de examinare. Candidații vor fi evaluați pe baza motivației personale șia cunoștințelor de care dau dovadă în domeniului tehnologiei informatiilor. 

Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA) 

Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB) 

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2 

Bibliografia recomandată: 

  • C. S. Horstmann and G. Cornell, Core Java 2: Vol.1 – Fundamentals , 6/e, Prentice Hall, 2002 
  • H.Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom. Database Systems: The complete book, Prentice Hall, 2002 
  • C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third edition, Prentice Hall, 2004. 
  • T.H.Cormen, C.E.Leiserson, R.L.Rivest, and C.Stein. Introduction to Algorithms, Second Edition. MIT Press, 2001 

Informații suplimentare: 

Comisie:

Prof. Dr. Ing. Nicolae Goga, responsabil master  

Conf. Dr. Ing. Andrei Vasilateanu 

Conf. Dr. Ing. Bujor Pavaloiu 

S.L. Dr. Ing. Ramona Popa 

Asistent Drd. Ing. Alexandru Bratosin, secretar subcomisie 

Quick links

Follow us