Masterat Administrarea si Ingineria Afacerilor

Noutăţi

Programul MBAE organizeaza in perioada 29-31 Octombrie 2019 deschiderea proiectului CITE  –  Computing Innovation for Technology Entrepreneurship, precum si 3 prezentari sustinute de profesori din Norvegia.

http://cite.upb.ro/

Programul MBAE a primit Mentinerea Acreditarii, impreuna cu celelalte programe la UPB din domeniul Inginerie si Management, prin hotarerea Consiliului ARACIS din 22.04.2019

Tipul şi durata programului de master

Master de cercetare, 4 semestre, 120 credite, cu predare in engleza.

Obiectivele programului

 • Asigurarea unei pregătiri bazate pe planuri de învăţământ şi programe de curs analoage celor utilizate în cele mai importante instituţii de învăţământ superior europene, care să faciliteze integrarea firească într-o piaţă a muncii globalizată şi facă posibilă recunoaşterea studiilor şi echivalarea diplomelor.
 • Dezvoltarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităţi din ţările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al cunoştinţelor pedagogice şi de specialitate, a întăririi cunoaşterii reciproce şi a creării condiţiilor pentru recunoaşterea diplomelor.
 • Asigurarea, în continuare, a unui modul de învăţământ superior de excelenţă, care să contribuie la reînoirea continuă a metodelor şi conţinutului, în acord cu cerinţele dezvoltării cooperării internaţionale şi creşterea nivelului tehnologic.
 • Posibilitatea invitării unor specialişti străini şi români de prestigiu pentru a prezenta în profunzime anumite subiecte de interes, la nivelul cercetărilor economice la zi.

Competente generale

Capacitatea de analiză şi rezolvare a unor probleme economice, financiare şi manageriale care apar in firme în condiţiile reale ale pieţii globalizate actuale şi care cer soluţii imediate şi eficiente, cu un înalt grad de complexitate şi creativitate, dezvoltarea unor competenţe cerute şi transferabile pe piaţa muncii şi lărgirea paletei de perspective în cariera profesională.

Competenţe specifice

Cunoştinţe permiţând utilizarea eficientă a resurselor economice, financiare şi manageriale pentru succesul în afaceri şi dezvoltarea profesională individuală. Studiile de administrarea afacerilor oferă studenţilor posibilitatea înţelegerii mai bune a mecanismelor pieţii, asimilării unor noi concepte, tehnici de lucru şi de comunicare. Metodologiile de prelucrare a informaţiei, de extragere şi de folosire a cunoştiinţelor sunt esenţiale pentru diferite domenii de activitate, contribund la eficientizarea companiilor şi a întreprinderilor. Studiile antreprenoriale au ca scop pregătirea absolvenţii pentru a iniţia afaceri proprii, independente, care să genereze noi locuri de muncă şi oportunităţi, pentru a se evita ca tinerii să devină la terminarea şcolii simpli competitori pe piaţa muncii, pentru locurile de muncă oferite de companiile existente.

Discipline  din planul de învăţământ

 • Industrial Marketing
 • Financial Management
 • Management of Information Systems
 • Event Driven Dynamic Systems
 • International Trade and Transactions
 • Scientific Research 1
 • Strategic Management
 • Numerical Methods for Economic Systems
 • Data and Signal Processing for Business
 • Business Cultural Models and Diversity Management
 • Scientific Research 2
 • Technology Entrepreneurship
 • Project Management
 • Prediction of System Evolution
 • Modeling of Complex Systems
 • Scientific Research 3
 • Practical work, Scientific Research (Master Thesis preparation)

Facebook

https://www.facebook.com/MBAE.UPB/

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne