Masterat

Studii universitare de masterat în limba engleză

În cadrul studiilor de masterat în limba engleză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Business Administration and Engineering – Administrarea și Ingineria Afacerilor (în limba engleză), domeniul Inginerie şi management

 Prezentare, Plan de invatamant MBAE,Plan de invatamant MBAE 2018-2020, Admitere, Pagina web, Facebook

 • Software Engineering – Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză),  domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei.

Prezentare, Plan de invatamant SEPlan de invatamant SE 2018-2020Admitere, Pagina web , Facebook

 • Energy Engineering – Ingineria energetică (în limba engleză), domeniul  Inginerie energetică. In cooperation with T. U. Darmstadt (Germany)

Prezentare, Plan de invatamant EEPlan de invatamant EE 2018-2020Admitere

 • Biomaterials for Tissue Engineering (BioTE) – Biomateriale pentru ingineria tesuturilor (în limba engleză)

Prezentare, Plan de invatamant BioTE, Plan de invatamant BioTE 2018-2020Admitere

Studii universitare de masterat în limba franceză

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză), domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Master acreditat conform hotararii Consiliului Aracis din 27 iunie 2013, calificativ incredere.

  Prezentare , Plan de invatamant MITSC ,  Plan de invatamant MITSC 2018-2020Pagină web

 • Ingénierie des systèmes intégrés avancés – Ingineria sistemelor integrate avansate (în limba franceză), domeniul Științe inginerești aplicate. Master acreditat conform hotararii Consiliului Aracis din 27 iunie 2013, calificativ incredere.

  Prezentare , Plan de invatamant , Pagină web

 • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială.  Diploma dubla cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE

  Prezentare , Plan invatamant ISI, Plan de invatamant ISI 2018-2020Pagină web

 •  Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză), domeniul Ştiinţe ale comunicării

  Prezentare, Plan de invatamant TTA, Plan de invatamant TTA 2018-2020Pagină web

Studii universitare de masterat în limba germană

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  PrezentarePlan de invatamant GIVE, Plan de invatamant GIVE 2018-2020Pagină web

 • Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme – Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  Prezentare, Plan de învăţământ, Pagină web

 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  Prezentare, Plan de invatamant NGEL, Plan de invatamant NGEL 2018-2020Pagină web

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne