Masterat

Studii universitare de masterat în limba engleză

În cadrul studiilor de masterat în limba engleză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

  • Business Administration and Engineering – Administrarea și Ingineria Afacerilor (în limba engleză), domeniul Inginerie şi management

 Prezentare, Plan de invatamant MBAE, Admitere, Pagina web, Facebook

  • Software Engineering – Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză),  domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei.

Prezentare, Plan de invatamant SEAdmitere, Pagina web , Facebook

  • Energy Engineering – Ingineria energetică (în limba engleză), domeniul  Inginerie energetică. In cooperation with T. U. Darmstadt (Germany)

Prezentare, Plan de invatamant EEAdmitere

  • Biomaterials for Tissue Engineering (BioTE) – Biomateriale pentru ingineria tesuturilor (în limba engleză)

Prezentare,  Plan de invatamant BioTEAdmitere

  • Advanced materials processing and design (AMPD) – Procesarea și designul avansat al materialelor (în limba engleză)

PrezentarePlan de invatamant AMPDAdmitere

Studii universitare de masterat în limba franceză

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

  • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză), domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Master acreditat, calificativ incredere.

  Prezentare si plan de invatamant MITSC ,  Admitere, Pagină web

  • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială.  Diploma dubla cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE

  Prezentare , Plan de invatamant ISI, Pagină web

  •  Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză), domeniul Ştiinţe ale comunicării

  Prezentare, Plan de invatamant TTA, Pagină web

Studii universitare de masterat în limba germană

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

  • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

 Prezentare si plan de invatamant GIVEPagină web

  • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

 Prezentare si plan de invatamant NGEL, Plan de invatamant NGEL 2018-2020Pagină web

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne