Masterat

Studii universitare de masterat în limba engleză

În cadrul studiilor de masterat în limba engleză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Business Administration and Engineering – Administrarea și Ingineria Afacerilor (în limba engleză), domeniul Inginerie şi management

 Prezentare, Plan de învăţământ, Admitere, Pagina web, Facebook

 • Software Engineering – Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză),  domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Diplomă dubla cu Universitatea din Groningen

Prezentare, Plan de învăţământ, Admitere, Pagina web , Facebook

 • Biomedical Informatics – Informatică biomedicală (în limba engleză), domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Prezentare, Plan de învăţământ, Admitere

 • Energy Engineering – Ingineria energetică (în limba engleză), domeniul  Inginerie energetică. In cooperation with T. U. Darmstadt (Germany)

Prezentare, Plan de învăţământAdmitere

 • Biomaterials for Tissue Engineering (BioTE) – Biomateriale pentru ingineria tesuturilor (în limba engleză)

PrezentarePlan de invatamant, Admitere

Studii universitare de masterat în limba franceză

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză), domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Master acreditat conform hotararii Consiliului Aracis din 27 iunie 2013, calificativ incredere.

  Prezentare , Plan de învățământ ,  Pagină web

 • Ingénierie des systèmes intégrés avancés – Ingineria sistemelor integrate avansate (în limba franceză), domeniul Științe inginerești aplicate. Master acreditat conform hotararii Consiliului Aracis din 27 iunie 2013, calificativ incredere.

  Prezentare , Plan de invatamant , Pagină web

 • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială.  Diploma dubla cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE

  Prezentare , Plan de învăţământ, Pagină web

 •  Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză), domeniul Ştiinţe ale comunicării

  Prezentare, Plan de învăţământ, Pagină web

Studii universitare de masterat în limba germană

În cadrul studiilor de masterat în limba franceză se organizeaza pregătirea în următoarele programe:

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  Prezentare, Plan de învăţământ, Pagină web

 • Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme – Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  Prezentare, Plan de învăţământ, Pagină web

 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

  Prezentare, Plan de învăţământ, Pagină web

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne