Licenta

Licenţă

Mai jos sunt afișate planurile de învăţământ pe cele trei filiere. Unele specializari au fost reacreditate cu încredere deplină de către Consiliul ARACIS în ședințele 21.12.2017, 25.01.2018 si 29.03.2018. Pentru acestea se afișează Planul de învăţământ actual , valabil pentru cei care vor fi admiși începând din 2018, cât și Planul de învăţământ vechi, valabil pentru cei admiși înainte de 2018.

education2 Oferta educațională 2021

Licenţă în limba engleză

În cadrul studiilor de licenţă în limba engleză se organizează pregătirea în următoarele domenii şi specializări:

 • Domeniul “Calculatoare si Tehnologia Informatiei”, specializarea “Ingineria informatiei”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi Descrierea materiilor

 • Domeniul “Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informationale”, specializarea “Electronica Aplicata”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi Descrierea materiilor

 • Domeniul “Inginerie Mecanica”

 Plan de învățământ actual Plan învățământ vechi Descrierea materiilor

 • Domeniul “Inginerie Chimica”

Plan de învăţământ pt anii I, II  Plan de învăţământ pt anii III, IV Descrierea materiilor

 

Licenţă în limba franceză

În cadrul studiilor de licenţă în limba franceză se organizează pregătirea în următoarele domenii şi specializări:

 • Domeniul “Calculatoare si Tehnologia Informatiei”, specializarea “Ingineria informatiei”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi

 • NOU Domeniul “Calculatoare si Tehnologia Informatiei”, specializarea  “Ingineria Internetului dispozitivelor inteligente”

Plan de învăţământ

 • Domeniul “Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informationale”, specializarea “Electronica Aplicata”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi

 • Domeniul “Inginerie Mecanica”

Plan învăţământ actual Plan învăţământ vechi  Descrierea materiilor

 

Licenţă în limba germană

Pentru studiile de licenţă în limba germană studenții se pot înscrie la un an pregatitor pentru învățarea limbii germane iar costurile acestui an de studii sunt sustinute financiar integral de catre UPB.

În cadrul studiilor de licenţă în limba germană se organizează pregătirea în următoarele domenii şi specializări:

 • Domeniul “Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informationale”, specializarea “Electronica Aplicata”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi

 • Domeniul “Inginerie si Management Industrial (dom. electric)”

Plan de învăţământ

 • Domeniul “Inginerie si Management Industrial (dom. mecanic)”

Plan de învăţământ actual Plan de învăţământ vechi

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne