Informatii pentru studenti

În urma votului Consiliului Facultăţii, a fost aprobată, conform Hotărârii Senatului UPB 296/8.10.2021, desfăşurarea activităţilor didactice de la laboratoare, cu prezenţa fizică a cadrelor didactice şi a studenţilor, în perioada 11.10-29.10.2021, pentru programele de studii de licenţă, după cum urmează:

 1.    Departamentul Chimia Analitică şi Ingineria Mediului, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplina   Analytical Chemistry (L).
 2. Departamentul Bioresurse şi Știinţa Polimerilor, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele :Organic and composite materials (L) ; Organic technologies (L); Dyes (L); Macromolecular Compounds II(L).
 3. Departamentul de Chimie Organică “Costin Nenitescu”, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele : “Fine organic Syntheses” (L); “Chimie Organica” (L);
 4. Departamentul Organe de Maşini, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică-disciplina   EMM2 (L)

 

Aprobarea Consiliului Facultăţii este valabilă NUMAI cu respectarea sanitare în vigoare.

 

 

Suite au vote du Conseil de Faculté, il a été approuvé, conformément à la Décision du Sénat UPB 296 / 8.10.2021, le développement d’activités d’enseignement dans les laboratoires, avec la présence physique d’enseignants et d’étudiants, entre le 11.10-29.10.2021, pour étude licence de programmes, comme suit :

 1.    Departamentul Chimia Analitică şi Ingineria Mediului, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplina   Analytical Chemistry (L).
 2. Departamentul Bioresurse şi Știinţa Polimerilor, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele :Organic and composite materials (L) ; Organic technologies (L); Dyes (L); Macromolecular Compounds II(L).
 3. Departamentul de Chimie Organică “Costin Nenitescu”, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele : “Fine organic Syntheses” (L); “Chimie Organica” (L);
 4. Departamentul Organe de Maşini, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică-disciplina   EMM2 (L)

 

L’approbation du Conseil de Faculté est valable UNIQUEMENT dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

 

Following the vote of the Faculty Council, it was approved, according to the UPB Senate Decision 296 / 8.10.2021, the development of teaching activities in laboratories, with the physical presence of teachers and students, between 11.10-29.10.2021, for study programs license, as follows:

 1.    Departamentul Chimia Analitică şi Ingineria Mediului, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplina   Analytical Chemistry (L).
 2. Departamentul Bioresurse şi Știinţa Polimerilor, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele :Organic and composite materials (L) ; Organic technologies (L); Dyes (L); Macromolecular Compounds II(L).
 3. Departamentul de Chimie Organică “Costin Nenitescu”, Facultatea Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor- disciplinele : “Fine organic Syntheses” (L); “Chimie Organica” (L);
 4. Departamentul Organe de Maşini, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică-disciplina   EMM2 (L) 

 

The approval of the Faculty Council is valid ONLY in compliance with the sanitary measures in force.

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne