Admitere Master Procesarea și designul avansat al materialelor

Admitere Master Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design (AMPD)

Program Master de cercetare,  4 Semestre (cu predare în limba engleză)

Poster

Data: 13 iulie 2022, ora 18

Modalitatea: Online pe platforma Microsoft Teams UPB 

Descriere: Probele 1 si 2 constau într-un interviu. Interviul este organizat sub forma unei discutii între candidat și membrii comisiei de examinare. Candidații vor fi evaluați pe baza motivației personale și a cunostintelor acumulate in timpul elaborarii proiectului delicenta/diploma. 

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA) 
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB) 
  • Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2

Informatii suplimentare: Prof. HDr. Ing. Anton FICAI, anton.ficai@upb.ro 

Comisie:

Prof.Dr.Ing. Adrian VOLCEANOV

Prof.Dr.Ing. Ecaterina ANDRONESCU

Prof.HDr.Ing. Anton FICAI (responsabil master)

Conf.Dr.Ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU

As.Dr.Ing. Vladimir-Lucian ENE (secretar subcomisie)

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne