Admitere Master Business Administration and Engineering

Admitere Master Business Administration and Engineering

Programe de  Master Complementar,  4 Semestre

Probă orală, susținu on-line, constând dintr-un interviu. Candidații vor prezenta și un CV și o scrisoare de intenție. 

Data: 16 septembrie 2022, incepand cu ora 17:00 

Modalitatea: Online pe platforma Microsoft Teams UPB, link către camera virtuală de interviu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e3822f13dcb43b4a6bddb59be7cb628%40thread.tacv2/conversations?groupId=475da5c1-d234-4b1b-a62d-fa770c9b1cc6&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Programare interviuri admitere master MBAE 2022 sesiunea septembrie

Pentru identificarea candidaților, ei vor prezenta ȋn fața camerei un act de identitate cu fotografie la ȋnceputul interviului. Candidatii vor fi prezenti in Teams – sala de interviu cu cel putin 10 minute inainte de programare. 

Descriere:  Interviu susținut on-line, cu doua probe orale, pe o durata de maxim 10 minute. Ordinea de prezentare la interviu va fi anuntata pe 12 Iulie 2022, ora 12:00. Candidații pot trimite pe adresa mbae@upb.ro un CV și o scrisoare de intenție ȋn limba engleză. Materialele nu sunt obligatorii, da sun utile  ȋn  procesul  de  evaluare pentru proba 2. 

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului in economie, calculatoare, logica (corespunde mediei MA).  
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB) 

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2 

Bibliografie recomandata 

  • Note de curs la Microeconomie, Macroeconomie, Structuri de date si algoritmi, Baze de date; 
  • GMAT Official Guide 2021, Wiley, 5th Edition; 

Informații suplimentare: Conf. Bujor PĂVĂLOIU, 0734881932, bujor.pavaloiu@upb.ro 

Comisie:

Conf.dr.ing. Ionel-Bujorel PĂVĂLOIU, responsabil master

Conf. dr. Maria-Iuliana DASCĂLU

Conf.dr.ec. Ana-Maria NEAGU

SL.dr.ing. Alin ALECU

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne