Admitere Master Business Administration and Engineering

Admitere Master Business Administration and Engineering

Programe de  Master Complementar,  4 Semestre

Probă orală, susținu on-line, constând dintr-un interviu. Candidații vor prezenta și un CV și o scrisoare de intenție. 

Data: 13 iulie 2022, incepand cu ora 17:00 

Modalitatea: Online pe platforma Microsoft Teams UPB, link către camera virtuală de interviu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e3822f13dcb43b4a6bddb59be7cb628%40thread.tacv2/conversations?groupId=475da5c1-d234-4b1b-a62d-fa770c9b1cc6&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Programarea candidatilor MBAE 2022

Pentru identificarea candidaților, ei vor prezenta ȋn fața camerei un act de identitate cu fotografie la ȋnceputul interviului. Candidatii vor fi prezenti in Teams – sala de interviu cu cel putin 10 minute inainte de programare. 

Descriere:  Interviu susținut on-line, cu doua probe orale, pe o durata de maxim 10 minute. Ordinea de prezentare la interviu va fi anuntata pe 12 Iulie 2022, ora 12:00. Candidații pot trimite pe adresa mbae@upb.ro un CV și o scrisoare de intenție ȋn limba engleză. Materialele nu sunt obligatorii, da sun utile  ȋn  procesul  de  evaluare pentru proba 2. 

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului in economie, calculatoare, logica (corespunde mediei MA).  
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB) 

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2 

Bibliografie recomandata 

  • Note de curs la Microeconomie, Macroeconomie, Structuri de date si algoritmi, Baze de date; 
  • GMAT Official Guide 2021, Wiley, 5th Edition; 

Informații suplimentare: Conf. Bujor PĂVĂLOIU, 0734881932, bujor.pavaloiu@upb.ro 

Comisie:

Conf.dr.ing. Ionel-Bujorel PĂVĂLOIU, responsabil master

Conf. dr. Maria-Iuliana DASCĂLU

Conf.dr.ec. Ana-Maria NEAGU

SL.dr.ing. Alin ALECU

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne