Admitere Master MITSC

MITSC_Procedura de admitere 2020_mastere_FF

Prezentare

Plan de invatamant

Poster

Proba nr. 1. Examinarea dosarelor de concurs

Proba1

Proba nr. 2. Interviu online

Data: 10.09. 2020, ora 10

Modalitate: Interviu online pe Teams cu subiecte din bibliografia anunţată, link către camera virtuală de interviu 

Descriere:  Examenul oral este organizat sub forma unei discutii (interviu) între candidat și membrii comisiei de examinare. Candidații vor fi evaluați pe baza motivației personale și a cunoștințelor de care dau dovadă în domeniului tehnologiei informatiilor.

Bibliografie recomandată:

  • Andrew Tanenbaum, Réseaux d’ordinateurs, 4-e édition, Pearson Education France, 2003.
  • Gerard Barué, Telecommunications et infrastructures, Ellipses, 2003.
  • Drăgoi G., Infrastructura informaţională şi de comunicaţii a întreprinderii moderne, Editura POLITEHNICAPRESS, ISBN 973-8449-73-1, Bucuresti, 2005.
  • Guran, M. (2008). Sisteme informatice – Infrastructurainformaţionalăşi de comunicaţii în managementul întreprinderii moderne. Editura AGIR, ISBN 978-973-720-203-1, Bucuresti, 2008.
  • Guran M.(2010) Managementul cercetării-dezvoltării şi al inovării. Editura AGIR, ISBN 978-973-720-285-7. Bucureşti

Comisie:

Prof. Dr. Ing. George Dragoi (responsabil master)

S.L. Dr. Ing. Alexadru Mitrea (responsabil master)

S.L. Dr. Ing. Marian Viorel Constantin

Asistent Drd. Ing. Iulia-Cristina Stănică (secretar subcomisie)

Informații suplimentare:

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne