Admitere master BioTE – Biomateriale pentru ingineria tesuturilor

Admitere Master Biomateriale pentru ingineria tesuturilor/ Biomaterials for Tissue Engineering (BioTE)

Program Master de cercetare,  4 Semestre (cu predare în limba engleză)

Poster

Data:  19 Septembrie, ora 17:00

Modalitatea:Online pe platforma Microsoft Teams UPB, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac06c9638070045eca0a976c4c1ec2a26%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e9420e2-f042-4628-9e5c-6d7f7ddc9049&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac. 

Descriere: Probele 1 si 2 constau într-un interviu. Interviul este organizat sub forma unei discutii între candidat și membrii comisiei de examinare. Candidații vor fi evaluați pe baza motivației personale și a cunostintelor acumulate in timpul elaborarii proiectului delicenta/diploma. 

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA) 
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB) 
  • Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2 

Informatii suplimentare: Conf.Dr.Ing Alexandru-Mihai GRUMEZESCU,agrumezescu@upb.ro 

Comisie:

Prof.Dr.Ing. Adrian VOLCEANOV

Prof.Dr.Ing. Ecaterina ANDRONESCU

Prof.HDr.Ing. Anton FICAI

Conf.Dr.Ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU (responsabil master)

As.Dr.Ing. Vladimir-Lucian ENE (secretar subcomisie)

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne