Admitere GIVE/ NGEL

Admitere Master GIVE si NGEL

Programe de  Master Complementar,  4 Semestre

Admiterea consta in doua probe.

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA)
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB)

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2

Interviu

Data: 13 iulie 2022, ora 18

Modalitatea: Online pe platforma Microsoft Teams UPB, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ecb9edf3046422c80a873d7be0ae2e2%40thread.tacv2/1650596533935?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%2236370bb5-0ca7-4295-a088-e068690e436d%22%7d

Programarea candidatilor GIVE NGEL 2022

Informații      suplimentare:      Pentru      orice      detalii      scrieți      la      adresa      de      email cristianmustata@yahoo.com / sunați la nr de telefon 0724445970 sau scrieți pe whatsapp pentru a primi răspunsuri de la Cristian Mustață.

Comisie:

Conf.dr.ing. Cristian Mustață (responsabil master)

S.l.dr.ing. Ioana Guică

S.l.dr.ing. Laura Trifan

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne