Admitere Masterat

 

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universitatii.

Admitere 2018

Programele de masterat ale Facultatii de Inginerie in Limbi Straine sunt prezentate pe pagina de studii/master.

Examenul de admitere pentru 2018 la aceste programe se desfasoara diferit pentru fiecare program.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2018.

Actele necesare inscrierii sunt listate in  Metodologia UPB.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

  1. fişa de înscriere tip (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
  2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
  3. diploma de bacalaureat, în original;
  4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
  5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
  6. certificatul de naştere – original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului);
  7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
  8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  9. buletin/carte de identitate, în copie;
  10. chitanţa de plată a taxei de admitere (50 RON), obţinută de la secretariatul facultăţii.

 

Pentru informatii detaliate, va rugam consultati: http://admitere.pub.ro/

Inmatricularea: Imediat dupa afisarea rezultatelor, masteranzii se vor inmatricula  si vor semna un Contract de studii general. Acest lucru este necesar pentru confirmarea locului. Taxa de inmatriculare este de 50 RON si se poate achita imediat dupa admiterea la master, la Secretariatul/Decanatul FILS.

Sesiunea septembrie 2018

Înscrierea: Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, se organizeaza inscrierea pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat in perioada 27 august-12 septembrie 2018, de luni pana vineri, între orele 9.00 – 15.00, la Secretariatul FILS.  Taxa de admitere pentru sesiunea septembrie este de 100 RON.

Concursul: Probele de concurs vor avea loc in perioada 13-14 septembrie 2018. Mai multe detalii sunt afisate pe paginile fiecarui master.

Concursul din sesiunea septembrie 2018 se va organiza pentru locurile neocupate in sesiunea iulie 2018 și pentru o eventuală suplimentare. Exista locuri neocupate la buget la fiecare master. Detalii privind aceste locuri se pot obtine de la Secretariatul si Decanatul FILS.

 Detalii despre locul, ora si comisia de examinare a fiecarui program de master: pe paginile fiecarui master.

BioTE_buget_admisi_si_inmatriculati BioTE_taxa_admisi_si_inmatriculati

EnergyEng_buget_admisi_si_inmatriculati GIVE_buget_admisi_si_inmatriculati

GIVE_taxa_admisi_si_inmatriculati ISI_buget_admisi_si_inmatriculati

MBAE_buget_admisi_si_inmatriculati MBAE_taxa_admisi_si_inmatriculati

MITSC_buget_admisi_si_inmatriculati MSE_buget_admisi_si_inmatriculati

MSE_taxa_admisi_si_inmatriculatiMSE_taxa_admisi_si_inmatriculati

MSE_buget_admisi_si_inmatriculati MITSC_buget_admisi_si_inmatriculati

MBAE_taxa_admisi_si_inmatriculati MBAE_buget_admisi_si_inmatriculati

ISI_buget_admisi_si_inmatriculati GIVE_taxa_admisi_si_inmatriculati

GIVE_buget_admisi_si_inmatriculati EnergyEng_buget_admisi_si_inmatriculati

BioTE_taxa_admisi_si_inmatriculati BioTE_buget_admisi_si_inmatriculati

TTA_buget_admisi_si_inmatriculati

 

 

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba engleză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba franceză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba germană

Arhiva – Listele finale ale candidatilor admisi si inmatriculati 2017

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne