Admitere Masterat

 

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universitatii.

Admitere 2017

Programele de masterat ale Facultatii de Inginerie in Limbi Straine sunt prezentate pe pagina de studii/master.

Examenul de admitere pentru 2017 la aceste programe se desfasoara diferit pentru fiecare program.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2017.

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea: Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, se organizeaza inscrierea pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat in perioada 3-7 iulie si 10-12 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00, la Secretariatul FILS. Actele necesare inscrierii sunt listate la articolul 12 din Metodologia UPB:

a) fisa de inscriere tip;

b) doua fotografii realizate recent, pe hartie fotografica, format 3X4 cm;

c) diploma de bacalaureat, in original;

d) diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia in original; candidatii din promotia 2017 pot fi inscrisi si pe baza adeverintei de absolvire in original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta;

e) foaia matricola/suplimentul la diploma in original, numai in cazul in care se prezinta diploma de licenta/inginer;

f) certificatul de nastere, in copie conform cu originalul, validata la secretariatul facultatii;

g) adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

h) certificatul de casatorie, in copie conform cu originalul validata la secretariatul facultatii (daca este cazul);

i) buletin/carte de identitate, in copie;

j) chitanta de plata a taxei de inscriere (100 RON ), obtinuta de la secretariatul facultatii.  Pentru absolvenții UPB de anul acesta, care participa in sesiunea de admitere din iulie, taxa este redusă la 50 RON: procesarea datelor este simplificată.

Concursul: Probele de concurs vor avea loc in perioada 13-14 iulie 2017. Mai multe detalii se vor afisa pe paginile fiecarui master.

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul 2017-2018, este:

  • 100 locuri fără taxă
  • 60 locuri cu taxă
  • 4 locuri pentru români de pretutindeni

Toate aceste locuri sunt scoase la concurs în sesiunea iulie 2017.

Pentru informatii detaliate, va rugam consultati: http://www.upb.ro/studii-master.html

Inmatricularea: Imediat dupa afisarea rezultatelor, masteranzii se vor inmatricula (taxa de inmatriculare este 50 RON) si vor semna un Contract de studii general. Acest lucru este necesar pentru confirmarea locului. Altfel, locul este scos la concurs in toamna.

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea: Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, se organizeaza inscrierea pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat in perioada 28 august-13 septembrie 2017, între orele 9.00 – 15.00, la Secretariatul FILS.

Concursul: Probele de concurs vor avea loc in perioada 13-14 iulie 2017. Mai multe detalii sunt afisate pe paginile fiecarui master.

Concursul de admitere pentru studii universitare de master va avea loc in perioada 14-15 septembrie 2017.

Concursul din sesiunea septembrie 2017 se va organiza pentru locurile neocupate in sesiunea iulie 2017 și pentru o eventuală suplimentare. Exista locuri neocupate la buget la fiecare master. Detalii privind aceste locuri se pot obtine de la Secretariatul si Decanatul FILS.

 Detalii despre locul, ora si comisia de examinare a fiecarui program de master: pe paginile fiecarui master.
Listele finale ale candidatilor admisi si inmatriculati 2017

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba engleză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba franceză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba germană

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne