Admitere Master

Admitere 2021 -2022

master_fils

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI INMATRICULATI III.2

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI INMATRICULATI ETAPA III

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI INMATRICULATI ETAPA II

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ETAPA II

CANDIDAȚI DECLARAȚI RESPINȘI ETAPA II

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși  un dosar plic cu documentele specificate aici, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare  online (50RON), vor incarca dovada platii in platforma si o vor aduce la Secretariat FILS, impreuna cu celelalte acte.

Conturi pentru inmatriculare:

Universitatea Politehnica din Bucuresti IBAN: RO50RNCB0723000506250320 CUI 4183199

Universitatea Politehnica din Bucuresti IBAN: RO95BRDE410SV49923814100 CUI 4183199

Explicatii plata: Nume si prenume, ciclu studii, Facultate

Programarea candidaților FILS AMPD Septembrie 2021

Programarea candidaților FILS BioTE Septembrie 2021

Programare interviuri admitere master MSE 17 sept 2021 ora 13

Programare interviuri admitere master TTA sept 2021 ora 13

Programare interviuri admitere master MBAE16 sept 2021 ora 9

Programare interviuri admitere master MITSC 16 sept 2021 ora 10

Programare interviuri admitere master ISI 16 sept 2021 ora 9

Programare interviuri admitere master NGEL 16 sept 2021 ora 9

Programare interviuri admitere master GIVE 16 sept 2021 ora 9.20

Sesiunea Septembrie 2021
Înscrierea candidaților (online)

În situații excepționale, când un candidat nu poate să se înscrie online, candidatul va contacta pe email comisia de admitere pentru a planifica depunerea fizica a documentelor la sediul facultatii.

30.08 – 15.09.2021 (ora 15)

Daca nu aveti competentele lingvistice, necesare, se poate da test online pe 11 septembrie. Detalii aici:

https://admitere.pub.ro/docs/Competente%20lingvistice%20an.%20univ%202021-2022%20master.pdf 

Pentru a putea susține testul, candidații trebuie să se înscrie prin transmiterea unui e-mail la adresa testmaster.limbastraina@upb.ro, pana cel tarziu 9.09.2021, ora 12.

Pentru FILS, sunt disponibile 71 de locuri la buget si 48 locuri la taxă, in sesiunea din septembrie, la toate programele de master.

Concurs de admitere

 • Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs
 • Proba 2 – proba orală online
16.09 – 17.09.2021

Detalii despre interviuri se pot obtine pe pagina de Admitere a fiecarui master sau contactand secretarul fiecarei comisii. 

Alte aspecte:
• Validarea identității candidaților se va face folosind camera web și buletin/act de identitate. Proba online va fi înregistrată, conform regulamentului și acordului exprimat de candidați în fișa de înscriere.
• Interviul se va desfășura în limba de predare.
• Interviul se va desfășura folosind programul Microsoft Teams.
• Candidații trebuie să se familiarizeze cu programul Microsoft Teams – în special funcțiile pornire/oprire a camerei web și partajare a ecranului în cadrul unui apel.
• Candidații trebuie sa fie disponibili în „team” cu cel puțin 10 minute înainte de momentul la care sunt planificați pentru interviu.
Comunicarea rezultatelor (online, anonimizat) 18.09.2021

 

Inmatricularea (la Secretariat FILS, JE105) a candidaților admiși 20.09 – 21.09.2021, 8-15

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI INMATRICULATI ETAPA I

INMATRICULARE-DEPUNERE FIZICA A DOCUMENTELOR MASTER

CANDIDAȚI DECLARAȚI ADMIȘI ETAPA I

CANDIDAȚI DECLARAȚI RESPINȘI ETAPA I

Taxa de înmatriculare (se plateste dupa afisarea rezultatelor): 50 RON
Puteți plăti prin transfer bancar sau numerar în unul din conturile:
BCR IBAN: RO50RNCB0723000506250320
BRD IBAN: RO95BRDE410SV49923814100
CIF: 4183199

Sesiunea Iulie 2021
Înscrierea candidaților (online)

În situații excepționale, când un candidat nu poate să se înscrie online, candidatul va contacta pe email comisia de admitere pentru a planifica depunerea fizica a documentelor la sediul facultatii.

03 – 11 iulie (ora 15)

Daca nu aveti competentele lingvistice, necesare, se poate da test online pe 7 iulie. Detalii aici. 

Pentru testul din 7 iulie 2021 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 5 iulie 2021 ora 12:00.

Concurs de admitere 13 – 15 iulie
Comunicarea rezultatelor și înmatricularea (fizica la secretariatele facultatilor) a candidaților admiși 16, iulie, 8-15, Secretariat FILS (JE105)

17 iulie, 10-13, Secretariat FILS (JE105)

19 iulie, 14-16, Secretariat FILS (JE105)

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universitatii.

Programele de masterat ale Facultatii de Inginerie in Limbi Straine sunt prezentate pe pagina de studii/master.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează conform Calendarului desfășurării concursului de admitere în învățământul universitar de masterat.

Inscrierea (online sau, in cazuri exceptionale, fizica)

Actele necesare inscrierii sunt listate in Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii  depun online pe https://admitere.pub.ro/ (butonul Master 2021) sau fizic (in cazuri exceptionale) dosarul de înscriere (este necesară și o notificare prin email către admitere_fils@upb.ro  în caz ca documentele vor fi depuse fizic), care trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) fișa de înscriere tip, conform  Anexa 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
 • c) diploma de bacalaureat;
 • d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • f) certificatul de naștere;
 • g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • h) certificat de competență lingvistică – vezi mai jos detalii;
 • i) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON pt sesiunea din iulie și a fost stabilit de către Senatul UPB;  detalii despre modalitatea de plată aici;
 • k) declarație pe propria răspundere (inclusă in  Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

Anexele care trebuie depuse sunt generate de platforma https://admitere.pub.ro/, trebuie descărcate, semnate olograf, iar forma scanată a acestora trebuie încărcată pe platformă. Un scurt ghid de utilizare a platformei este disponibil aici.

ATENȚIE: Completarea numelor trebuie realizată folosind datele așa cum apar în certificatul de naștere cu tot cu diacritice și liniuțele dintre nume (dacă există).

Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate

Pentru informatii detaliate, va rugam consultati: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

Competente lingvistice

Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru un program de masterat care se desfășoară într-una din limbile de largă circulație internațională: engleză, franceză sau germană, trebuie să facă dovada, conform legii și regulamentului de admitere, că posedă cunoștințele lingvistice necesare.

Pot participa la concursul de admitere pentru aceste programe candidații care îndeplinesc una din următoarele condiții:

 • Posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere;
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de predare;
 • Disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare promovată în anul I de studii de licență cu media cel puțin 8,00;
 • Susțin testul on-line UPB de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în cazul în care nu se încadrează în una din cele 3 condiții anterioare) și obțin calificativul PROMOVAT.

Testele on-line se vor susține astfel:

• Pe data de 7 iulie 2021 – pentru sesiunea iulie 2021,
• Pe data de 11 septembrie 2021 – pentru sesiunea septembrie 2021.

Pentru a putea susține testul, candidații trebuie să se înscrie prin transmiterea unui e-mail la adresa – testmaster.limbastraina@upb.ro.
Pentru testul din 7 iulie 2021 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 5 iulie 2021 ora 12:00.
Pentru testul din 11 septembrie 2021 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 9 septembrie 2020 ora 12:00.

E-mail-ul trebuie transmis de pe aceeași adresa de e-mail pe care candidatul a utilizat-o sau o va utiliza în cadrul procesului de înscriere la concurs de pe pagina http://admitere.pub.ro/.

Mai multe detalii aici.

Concurs de admitere (online)

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

 • Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, conform Art. 12 din Regulament.
 • Proba 2 – interviul online folosind platforma Microsoft Teams UPB, detalii pe pagina de admitere a fiecărui master.

Media_admitere = (Nota_Proba_1 + Nota_Proba_2)  /  2

Baremurile minime sunt: Media_admitere  minim 6,00 (șase) și Nota_Proba_2 minim 5,00 (cinci). Candidații care nu îndeplinesc aceste baremuri minime sunt declarați respinși fără barem.

Ghid de acces Microsoft Teams UPB

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul universitar 2021-2022

Pentru FILS, sunt disponibile 71 de locuri la buget si 48 locuri la taxă, in sesiunea din septembrie. 

Comunicarea rezultatelor

Rezultatele concursului, verificate și aprobate de Comisia de admitere a facultății, se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultății.

Inmatricularea

Înmatricularea candidaților admiși se va face in perioada 20-21 sept(orele 8-15), la Secretariat FILS.

Important pentru menținerea statutului de masterand

Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatele facultăților după un program afișat pe site-ul fiecărei facultăți. Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși documentele specificate în Art. 8 la punctele (c)-(e) în original sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. Pentru înmatriculare, candidații vor plăti taxa de înmatriculare la secretariatul facultății sau online (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB).

Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2021-2022, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. 

Informații suplimentare

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail la admitere_fils@upb.ro sau către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba engleză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba franceză

 • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză) – MITSC, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei,   Prezentare, Plan de invatamant,  Admitere, Poster
 • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială,  Prezentare, Plan de invatamant,  AdmiterePoster
 • Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză) – TTA, domeniul Ştiinţe ale comunicării, PrezentarePlan de invatamant, AdmiterePoster

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba germană

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management,  Prezentare, Plan de invatamantAdmitere
 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie) (în limba germană), domeniul Inginerie şi management, Prezentare, Plan de invatamantAdmitere
fb yb Flyers

Arhiva

Rezultate finale – sesiunea septembrie

Lista admisi si inmatriculati pe programe de master_septembrie

Respinsi_septembrie

BioTE_admisi_toamna

EE_admisi_toamna

GIVE_admisi_toamna

ISI_admisi_toamna

MBAE.X_admisi_toamna

MBAE_admisi_toamna

MBAE_respinsi_toamna

MITSC_admisi_toamna

MSE_admisi_toamna

NGEL_admisi_toamna

TTA_admisi_toamna

Rezultate finale – sesiunea iulie

Lista-admisi-si-inmatriculati-pe-programe-de-master-iulie

Lista respinsi pe programe de master

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne