Admitere Licenta

Admitere 2020-2021

education2 Oferta educațională 2020

cartonas

gotbuttonDaca ai intrebari, adreseaza-le pe pagina de Facebook FILS sau contacteaza-ne direct, pe  admitere_fils@upb.ro și la telefon 0214029590 sau pe whatsapp la 0724445970

Calendarul concursului de admitere în detaliu

În perioada 30 iulie – 20 septembrie 2020 va fi organizata Sesiunea III – Admitere completare,  pentru ocuparea locurilor vacante, după finalizarea înmatriculării din Sesiunea II.

Situația locurilor vacante poate fi vizualizata aici.

Înscrierea, admiterea, validarea și înmatricularea au loc conform programului de mai jos:

sesiunea 3

Pentru probele P1 si P2 evaluarea performanțelor candidaților se face, la alegerea candidaților:

 • pe baza rezultatelor școlare obtinute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat, la fel ca în sesiunea I (se iau în considerare mediile generale din liceu la disciplinele Matematică și Fizică/Informatică/Economie/Chimie)

sau

 • exclusiv pe baza rezultatelor obtinute la Examenul național de Bacalaureat, la fel ca în Sesiunea II (la disciplinele Matematică și Fizică/Informatică/Economie/Chimie)

Pentru proba P3 se va utiliza media generala de la Examenul de bacalaureat.

Candidații se prezintă la sediul facultății cu dosarele de concurs complete pentru înscriere și înmatriculare.

Înscrierea are loc on-line pe site-ul  https://admitere.pub.ro. Înscrierea efectuată de către candidat în zilele premergătoare înmatriculării, garantează prioritate la următoarea zi de înmatriculări. Înscrierile efectuate la sediul facultății în ziua de înmatriculări pe un calculator pus la dispoziție de facultate și asistat de echipa din decanatul FILS pot fi finalizate la finalul zilei de înmatriculări, după ce candidații cu prioritate (care deja au efectuat înscrierea online) au șansa de a se prezenta și de a ocupa locurile vacante prin înmatriculare.

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA) în ordinea prezentării la înmatriculare, candidații care efectuează înscrierea online în cele 3 zile care preced fiecare zi de înmatriculare având prioritate pentru înmatriculare în ordinea finalizării înscrierii. În caz de neprezentare la prima zi de înmatriculare posibilă după înscriere această prioritate se pierde. După ce este declarat admis, candidatul poate fi înmatriculat.

Candidatii care NU poseda nici una din dovezile de competente lingvistice (certificat, proba BAC, disiciplina cls IX-XI cu media minim 8), pot sustine in ziua inmatricularii un test in acest sens (la sediul facultatii).

Dosarul de înmatriculare conține următoarele documente:

 • Certificatul de naștere al candidatului – copie si original;
 • Act de identitate candidat(Carte de identitate sau Pasaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie și original;
 • 3 fotografii color (tip pașaport/CI, color);
 • Diploma de Bacalaureat(sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă – original;
 • Adeverința medicală din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candideaza, emisa cu maxim 30 de zile inainte de înscrierea la concurs;
 • Dovada achitarii taxei de înscriere la concurs sau dovada prin care sa reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (se poate achita on-line sau la sediul facultății);
 • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (se poate achita on-line sau la sediul facultății);

Taxa de inscriere* se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și numele facultății (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine / FILS) la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • la sediul facultății
 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghiseul unei banci), într-unul dintre urmatoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199, deschis la Banca Comerciala Româna (BCR) sau
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)

*) Taxa de inscriere este de 125 lei

Candidații care au participat la Sesiunea I sau Sesiunea II și care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit beneficiază, pentru Sesiunea III, de faptul că documentul de plată este încă valabil, iar candidații declarați neeligibili într-una din sesiunile I sau II de reducerea taxei de înscriere de la 125 lei la 50 lei. Candidații declarați admiși și/sau înmatriculați, care își retrag dosarul din UPB și depun o nouă înscriere plătesc taxa de înscriere întreagă de 125 lei.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita:

 • la sediul facultății
 • sau prin transfer bancar (realizat intr-o aplicatie de e-banking sau la ghiseul unei banci), avand mentionate la explicatiile platii: numele si prenumele complet al candidatului precum si facultatea la care acesta se inmatriculeaza (Facultatea de Energetica), intr-unul din urmatoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comerciala Româna (BCR), sau
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Româna de Dezvoltare (BRD)

Vă rugăm să respectați PROCEDURA PE CARE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ O URMEZE ÎN ZILELE DE ÎNMATRICULARE ses 2

Procedura din sesiunea 2 este valabilă și în sesiunea 3 cu excepția recomandărilor privind programarea candidaților – în sesiunea 3 fiecare candidat poate fi înmatriculat în orice zi la orice program de studii dorește, dacă mai există loc și dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru acesta.

 

Unde te inmatriculezi la FILS?

Succes! Vă așteptăm în echipa noastră!

poza2

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne