Admitere Licenta

Admitere 2017-2018

Brosura admitere FILS 2017

Pliant admitere FILS 2017

Rezultate admitere 2016-2017

Admisi si inmatriculati

Locuri vacante

 

Lista candidatilor pe sali

Anunt probe concurs

Situatia inscrierilor licenta

Situatie inscrieri 18 iulie

Situatie inscrieri 19 iulie

Situatie inscrieri 20 iulie

Situatie inscrieri 21 iulie

Situatie inscrieri 22 iulie

Situatie inscrieri 23 iulie

Test de competență lingvistică

Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 22 iulie 2016, după următorul program:

 • Orele 1000 – 1200, pentru limba engleză
 • Orele 1200 – 1400, pentru limba germană

Testul va avea loc in sala JE 107. Urmatorii candidati se vor prezenta la testele lingvistice

CANDIDATI TEST ENGLEZA

CANDIDATI TEST GERMANA

REZULTATE TEST ENGLEZA

REZULTATE TEST GERMANA

 

In atentia candidatilor

Candidatii sunt invitati sa citeasca urmatorul document: In atentia candidatilor

 

De asemenea urmatoarele reguli trebuie respectate in timpul examenului de admitere: Reguli generale

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Admitere 2016-2017

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2015-2016 la specializarile:

 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei, în limba engleză
 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei, în limba franceză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba engleză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba franceză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba germană
 • Inginerie mecanică, în limba engleză
 • Inginerie mecanică, în limba franceză
 • Inginerie chimică, în limba engleză
 • Ingineria materialelor, în limba engleză
 • Inginerie şi management, în limba germană
 • An pregătitor de limba germană

Admiterea la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine se organizeaza in fiecare an, pe baza unui examen de admitere. Sesiunile de examininare sunt progamate in iulie si eventual in septembrie. Toţi candidaţii din provincie admişi la FILS in anul I beneficiază (la cerere) de locuri în căminele facultăţii.

Mai multe detalii: aici

Cifrele de şcolarizare pentru anul universitar 2016 – 2017

Cifra_scolarizare_FILS_2016

Sesiunea de Admitere Iulie 2016 se va desfăşura după următorul calendar:

 • 18 – 23 Iulie 2015, zilnic între orele 9.00 – 16.00 – înscriere pentru concursul de admitere, se va efectua la secretariatul facultăţii, in JE 105. Se face mai intai verificarea dosarului la JA 101 – Mediateca. Candidaţii la specializarea Inginerie chimică în limba engleză (care vor trebui să se înscrie la sediul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, local POLIZU, corpul L) vor menţiona ca primă opţiune specializarea facultăţii noastre. Candidatii la specializarea Stiinta materialelor în limba engleză SE POT inscrie si la sediul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, mentionand ca primă opţiune specializarea in limba engleza.
 • IMPORTANT! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere pentru candidaţii care se preînscriu pe site-ul admitere.pub.ro.
 • 25 şi 26 iulie 2016 –  susţinerea concursului de admitere. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 si are durata de 2 ore.
 • Testul lingvistic eliminatoriu (necesar numai candidaţilor care nu posedă certificat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii abilitate) se va desfăşura în data de 22 iulie.

Listele candidaţilor care trebuie să susţină testul şi sălile în care se vor desfăşura testele vor fi afişate în ziua de 21 iulie, după ora 17:00.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
 • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
 • foaia matricola eliberata de liceu (original);
 • copie legalizata a certificatului de nastere;
 • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

Certificatul de competenţă lingvistică

Candidaţii trebuie să prezinte un Certificat de competenţă lingvistică, eliberat de către liceele cu profil special (bilingv, cu predare intensivă de limbi străine) sau de alte organisme abilitate (de exemplu: TOEFL sau Cambridge pentru limba engleza, DELF sau DALF pentru limba franceza, Sprachdiplom sau TestDaF pentru limba germana).

Nivelul minim admis este B2 – CEFR – standardul UE.

Candidaţii care nu poseda un astfel de certificat il pot obţine in perioada înscrierilor la concursul de admitere, in urma unui test lingvistic organizat de Catedra de Limbi Moderne din Universitatea Politehnica, .

Un candidat poate concura la mai multe din filierele lingvistice ale facultăţii. Opţiunile vor fi făcute în momentul înscrierii.

Pentru pregătirea lingvistică la sectia in limba germana, se poate organiza un an pregătitor, fără finanţare de la buget.

Concursul

Concursul se desfăşoară pe bază de probe scrise, în zilele de 25 şi 26 iulie 2016:

Discipline de concurs

Pentru specializarile Ingineria Informaţiei şi Electronică aplicată, Inginerie mecanică, Inginerie economică şi Ştiinţa Materialelor probele sunt:

 • Algebra şi elem. de analiză matematică (M1)
 • Fizică sau Geometrie şi trigonometrie (M2)

Pentru specializarea Inginerie chimică, probele la care se sustine examenul sunt:

 • Matematică sau Chimie anorganică (M1)
 • Chimie organică sau Fizică (M2)

Clasificarea candidatilor

Clasificarea candidaţilor se face in functie de media generala calculata astfel.

Media generală (MG), în funcţie de care vor fi clasificaţi candidaţii se calculează astfel:

 • MC = (M1 + M2) /2
 • MG = (4*MC +BAC)/5

Algoritmul de clasificare :

 • Candidaţii sunt ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale .
 • Se tratează opţiunile candidaţilor pentru filierele /specializările facultăţii, conform listei rezultate, în ordinea priorităţilor stabilite de către candidaţi în momentul înscrierii.

Aceasta înseamnă că în cazul în care s-a completat numărul de locuri la o anumită specializare candidatul următor care a indicat ca primă opţiune această specializare va fi repartizat conform opţiunii sale următoare pentru care sunt încă locuri neocupate. Abia apoi se trece la procesarea opţiunilor pentru candidatul care urmează în ordinea descrescătoare a mediei generale

Pliante Admitere

Pliant admitere FILS 2016

Pliant admitere_Ing Mec RO_2016

 

Documente Admitere FILS 2015

Important! Lista locuri vacante FILS 2015.07.29

Lista admisi inmatriculati FILS 2015.07.25

Lista admisi FILS prin redistribuire de la alte facultati 2015.07.25

Lista candidati inscrisi la examenul de admitere FILS Iulie 2015

Rezultate Test Limba Engleza 2015

Rezultate Test Limba Germana 2015

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne