Admitere Licenta

Admitere 2018-2019

Rezultate finale sesiunea 2

Lista admisi si inmatriculati

Lista locuri vacante

Rezultate finale sesiunea 1

Lista admisi si inmatriculati

Lista locuri vacante

Rezultate preliminarii

Lista admisi

Lista respinsi cu barem

Lista admisi cu redistribuire

Lista respinsi fara barem

Locuri vacante 18 07

 

Inscrieri

 

Lista candidatilor inscrisi

Lista candidatilor pe sali

Testul lingvistic (necesar numai candidatilor care nu poseda certificat de competenta lingvistica eliberat de institutii abilitate) se va desfăşura în ziua de 13 iulie, dupa urmatorul program :

 • Orele 1000-1200 pentru limba engleza  , sala AN024
 • Orele 1200-1400 pentru limba germana, sala AN024

Rezultate test engleza

Rezultate test germana

Lista candidati test engleza

Lista candidati test germana

 

Mesaj catre candidati

Domeniul

Filiera

lingvistică

Numarul de locuri

Discipline de concurs:

1.     Proba 1:      luni       16 iulie 2018

2.     Proba 2:      marţi     17 iulie 2018

Subvenţionate de la buget Cu taxă
TOTAL LOCURI:   262 80
Distribuţia locurilor *):
 

      Inginerie electronică si telecomunicaţii

 

Engleză 30 10  

·         Algebra si elemente de analiza matematica

·         Fizica sau Geometrie si trigonometrie

Franceză 25 5
Germană 30-1*)=29 5
 

    Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Engleză 30 10
Franceză 30 5
 

     Inginerie mecanică

Engleză 25 5 ·         Algebra si elemente de analiza matematica

·         Fizica sau Geometrie si trigonometrie

Franceză 22 5
Germană - -
   Inginerie chimică Engleza 20 - Inscrierea se face  la Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

(local Polizu) ; prima optiune va fi FILS

Franceză - -
 

   Inginerie şi management

 

Germană

 

50-1*)=49

 

10

·         Algebra si elemente de analiza matematica

·         Fizica sau Geometrie si trigonometrie sau  Economie

*) Locuri  deja ocupate de absolvenţii anului pregătitor 2017-2018

 

 

Fară  finanţare de la buget:

An pregatitor –limba germană: **)

 

**) candidaţii vor trebui să facă opţiuni pe domenii şi specilizări

Germană - 20 ·         Algebra si elemente de analiza matematica

·         Fizica sau Geometrie si trigonometrie sau Economie

Un candidat poate concura:

 • La mai multe din specializarile facultăţii
 • La mai multe din filierele lingvistice ale facultăţii (daca indeplineste conditiile de competenta lingvistica)

PROBELE DE CONCURS

Testul lingvistic (necesar numai candidatilor care nu poseda certificat de competenta lingvistica eliberat de institutii abilitate) se va desfăşura în ziua de 13 iulie, dupa urmatorul program :

 • Orele 1000-1200 pentru limba engleza
 • Orele 1200-1400 pentru limba germana
 • Pentru limba franceza candidatii vor consemna in scris ca poseda cunostintele minimale de limba pentru audierea cursurilor (derulate integral in limba franceza)

Probele scrise:

 • 16 iulie 2018 , orele 1000-1200 
 • 17 iulie 2018 , orele 1000-1200 

INSCRIERI (9 – 14 iulie): Mediateca (JA 101)

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Într-un dosar plic se introduc următorele acte:

 • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
 • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
 • foaia matricola eliberata de liceu (original);
 • copie dupa certificatului de nastere;
 • copie dupa Cartea de Identitate;
 • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati).

ATENȚIE:

 • Candidații la filiera franceză nu trebuie să aducă un certificaț de competentă lingvistică, ci să semneze pe propria răspundere cum că înțeleg limba franceză.

ETAPELE INSCRIERE

 1. Verificarea dosarului si completarea optiunilor pe fișă: Mediateca (sala JA101)
 2. Înscrierea în baza de date: Mediateca (sala JA101)
 3. Plata taxei de înscriere: Mediateca (sala JA101) – etaj 1
 4. Depunerea dosarului de înscriere și obținerea legitimației de concurs: Secretariat FILS (JE105)

anunt TAXA ADMITERE_BCR_BRD

INFORMATII:  Sala JE105   Tel:  021 402 98 89

Mai multe informatii: pe site-ul UPB.

Pliant admitere 2018

Pliant FILS

Arhiva

Rezultate admitere 2017-2018

Rezultate finale admitere sesiunea 2

Lista admisi si inmatriculati

Lista locuri vacante

Rezultate finale admitere

Lista admisi si inmatriculati

Lista locuri vacante

Sesiunea de ocupare a locurilor vacante

Incepand cu data de 24 iulie 2017 Facultatea de Inginerie in Limbi Straine organizează a doua sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase vacante.

Programul este 10-13 zilnic in saptamana 24 – 28 iulie.

Dupa data de 28 iulie va fi afisat pe site un program pentru luna august.

 

Repartizarea candidatilor pe sali

Calendar admitere

Situatie inscrieri pe zile 

Test de competență lingvistică

Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 14 iulie 2017, după următorul program:

 • Orele 1000 – 1200, pentru limba engleză (se vor prezenta in fata secretariatului FILS la 9.45)
 • Orele 1200 – 1400, pentru limba germană (se vor prezenta in fata secretariatului FILS la 11.45)

Atentie! Si candidatii care au prima optiune la alte facultati si au pus redistribuire la FILS trebuie sa se prezinte la test daca nu au certificat de competente lingvistice pentru filiera aleasa la redistribuire (engleza, germana sau ambele). Altfel nu vor putea fi redistribuiti.

Mai jos lista cu candidatii pentru probe. Pe aceste liste sunt trecuti doar candidatii cu prima optiune FILS insa la test se pot prezenta si cei care au pus redistribuire la FILS.

Candidati engleza 

Candidati germana

Rezultate engleza

Rezultate germana

Mesaj pentru candidati

 

 

 

Rezultate admitere 2016-2017

Admisi si inmatriculati

Locuri vacante

 

Lista candidatilor pe sali

Anunt probe concurs

Situatia inscrierilor licenta

Situatie inscrieri 18 iulie

Situatie inscrieri 19 iulie

Situatie inscrieri 20 iulie

Situatie inscrieri 21 iulie

Situatie inscrieri 22 iulie

Situatie inscrieri 23 iulie

Test de competență lingvistică

Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 22 iulie 2016, după următorul program:

 • Orele 1000 – 1200, pentru limba engleză
 • Orele 1200 – 1400, pentru limba germană

Testul va avea loc in sala JE 107. Urmatorii candidati se vor prezenta la testele lingvistice

CANDIDATI TEST ENGLEZA

CANDIDATI TEST GERMANA

REZULTATE TEST ENGLEZA

REZULTATE TEST GERMANA

 

In atentia candidatilor

Candidatii sunt invitati sa citeasca urmatorul document: In atentia candidatilor

 

De asemenea urmatoarele reguli trebuie respectate in timpul examenului de admitere: Reguli generale

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Admitere 2016-2017

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2015-2016 la specializarile:

 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei, în limba engleză
 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei, în limba franceză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba engleză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba franceză
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii, în limba germană
 • Inginerie mecanică, în limba engleză
 • Inginerie mecanică, în limba franceză
 • Inginerie chimică, în limba engleză
 • Ingineria materialelor, în limba engleză
 • Inginerie şi management, în limba germană
 • An pregătitor de limba germană

Admiterea la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine se organizeaza in fiecare an, pe baza unui examen de admitere. Sesiunile de examininare sunt progamate in iulie si eventual in septembrie. Toţi candidaţii din provincie admişi la FILS in anul I beneficiază (la cerere) de locuri în căminele facultăţii.

Mai multe detalii: aici

Cifrele de şcolarizare pentru anul universitar 2016 – 2017

Cifra_scolarizare_FILS_2016

Sesiunea de Admitere Iulie 2016 se va desfăşura după următorul calendar:

 • 18 – 23 Iulie 2015, zilnic între orele 9.00 – 16.00 – înscriere pentru concursul de admitere, se va efectua la secretariatul facultăţii, in JE 105. Se face mai intai verificarea dosarului la JA 101 – Mediateca. Candidaţii la specializarea Inginerie chimică în limba engleză (care vor trebui să se înscrie la sediul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, local POLIZU, corpul L) vor menţiona ca primă opţiune specializarea facultăţii noastre. Candidatii la specializarea Stiinta materialelor în limba engleză SE POT inscrie si la sediul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, mentionand ca primă opţiune specializarea in limba engleza.
 • IMPORTANT! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere pentru candidaţii care se preînscriu pe site-ul admitere.pub.ro.
 • 25 şi 26 iulie 2016 –  susţinerea concursului de admitere. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 si are durata de 2 ore.
 • Testul lingvistic eliminatoriu (necesar numai candidaţilor care nu posedă certificat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii abilitate) se va desfăşura în data de 22 iulie.

Listele candidaţilor care trebuie să susţină testul şi sălile în care se vor desfăşura testele vor fi afişate în ziua de 21 iulie, după ora 17:00.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
 • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
 • foaia matricola eliberata de liceu (original);
 • copie legalizata a certificatului de nastere;
 • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

Certificatul de competenţă lingvistică

Candidaţii trebuie să prezinte un Certificat de competenţă lingvistică, eliberat de către liceele cu profil special (bilingv, cu predare intensivă de limbi străine) sau de alte organisme abilitate (de exemplu: TOEFL sau Cambridge pentru limba engleza, DELF sau DALF pentru limba franceza, Sprachdiplom sau TestDaF pentru limba germana).

Nivelul minim admis este B2 – CEFR – standardul UE.

Candidaţii care nu poseda un astfel de certificat il pot obţine in perioada înscrierilor la concursul de admitere, in urma unui test lingvistic organizat de Catedra de Limbi Moderne din Universitatea Politehnica, .

Un candidat poate concura la mai multe din filierele lingvistice ale facultăţii. Opţiunile vor fi făcute în momentul înscrierii.

Pentru pregătirea lingvistică la sectia in limba germana, se poate organiza un an pregătitor, fără finanţare de la buget.

Concursul

Concursul se desfăşoară pe bază de probe scrise, în zilele de 25 şi 26 iulie 2016:

Discipline de concurs

Pentru specializarile Ingineria Informaţiei şi Electronică aplicată, Inginerie mecanică, Inginerie economică şi Ştiinţa Materialelor probele sunt:

 • Algebra şi elem. de analiză matematică (M1)
 • Fizică sau Geometrie şi trigonometrie (M2)

Pentru specializarea Inginerie chimică, probele la care se sustine examenul sunt:

 • Matematică sau Chimie anorganică (M1)
 • Chimie organică sau Fizică (M2)

Clasificarea candidatilor

Clasificarea candidaţilor se face in functie de media generala calculata astfel.

Media generală (MG), în funcţie de care vor fi clasificaţi candidaţii se calculează astfel:

 • MC = (M1 + M2) /2
 • MG = (4*MC +BAC)/5

Algoritmul de clasificare :

 • Candidaţii sunt ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale .
 • Se tratează opţiunile candidaţilor pentru filierele /specializările facultăţii, conform listei rezultate, în ordinea priorităţilor stabilite de către candidaţi în momentul înscrierii.

Aceasta înseamnă că în cazul în care s-a completat numărul de locuri la o anumită specializare candidatul următor care a indicat ca primă opţiune această specializare va fi repartizat conform opţiunii sale următoare pentru care sunt încă locuri neocupate. Abia apoi se trece la procesarea opţiunilor pentru candidatul care urmează în ordinea descrescătoare a mediei generale

Pliante Admitere

Pliant admitere FILS 2016

Pliant admitere_Ing Mec RO_2016

 

Documente Admitere FILS 2015

Important! Lista locuri vacante FILS 2015.07.29

Lista admisi inmatriculati FILS 2015.07.25

Lista admisi FILS prin redistribuire de la alte facultati 2015.07.25

Lista candidati inscrisi la examenul de admitere FILS Iulie 2015

Rezultate Test Limba Engleza 2015

Rezultate Test Limba Germana 2015

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne