Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS ) este o şcoală de ingineri care funcţionează în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, în care învăţământul se desfăşoară integral în 3 limbi de circulaţie internaţională: Engleza, Franceza si Germana.

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine şi-a început activitatea în anul 2002, prin transformarea Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, înfiinţat în 1990.

În cadrul FILS se urmăreşte:

  • Formarea de specialişti bilingvi si multilingvi cu un spectru larg de pregătire, capabili să satisfacă necesităţile întreprinderilor româneşti cu activitate internaţională, ale întreprinderilor mixte şi ale întreprinderilor străine care funcţionează în România.
  • Promovarea mobilităţilor studenţeşti, prin trimiterea lor în străinătate pentru perioade de practică în întreprinderi, de perfecţionare lingvistică şi de studiu în universităţi partenere, precum şi pe calea schimburilor de studenţi.
  • Dezvoltarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităţi şi scoli de ingineri din ţările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al cunoştinţelor pedagogice şi de specialitate, a întăririi cunoaşterii reciproce şi a creării condiţiilor de recunoaştere a studiilor academice.
  • Crearea condiţiilor de începere directă a studiilor pentru studenţii străini, fără obligativitatea învăţării prealabile a limbii române.
  • Promovarea învăţământului superior tehnic românesc în Europa si în lume.

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne